Delen

Stap 1: inlichtingen verzamelen

Waarvoor heb je een omgevingsvergunning nodig?

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt voor welke werken en handelingen met een ruimtelijke impact een omgevingsvergunning vereist is.

Vrijstelling

Een aantal werken zijn vrijgesteld van een omgevingsvergunning. Lees het Vlaamse besluit over de vrijstellingen voor een stedenbouwkundige vergunning. Let op: Vrijstelling geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Bij twijfel, neem contact op met de dienst omgeving.

Meldingsplicht

Voor een aantal ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Voordat je een melding kan doen, stel je een dossier op volgens de juiste richtlijnen. Bekijk hiervoor ook de normenboeken . Let op: melding geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Bij twijfel, neem contact op met het team omgeving.

Opgelet! Bij melding gelden dezelfde regels rond medewerking van een architect als bij omgevingsvergunningen.

Wil je weten of je project in aanmerking komt voor een omgevingsvergunning?

Neem dan contact op met het team omgeving.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder