Delen

Omgeving: aanvraag vergunning functiewijziging

Het veranderen van de functie van uw woning of gebouw; of van een gedeelte ervan is in regel vergunningsplichtig. Zelfs als je geen werken uitvoert, moet je een omgevingsvergunning aanvragen om de hoofdfunctie van een gebouw te wijzigen.

Een gebouw kan (een van) de volgende hoofdfuncties bezitten:

 • wonen
 • verblijfsrecreatie
 • dagrecreatie, met inbegrip van sport
 • land- en tuinbouw in de ruime zin
 • detailhandel
 • dancing, restaurant en café
 • kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen
 • industrie en bedrijvigheid
 • gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen
 • militaire functie

Ook omgekeerd geldt dat je een omgevingsvergunning nodig hebt om een gebouw dat niet als woning bedoeld is toch als woning te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • een hoeve in landbouwgebied gebruiken als woning, zonder bijhorende landbouwactiviteit, 
 • een gebouw in recreatiegebied permanent bewonen, 
 • een loods omvormen tot woning.

De stedenbouwkundige verordening detailhandel specifieert echter nog bijkomende noodzakelijk vergunningsplichtige functiewijzigingen naar:

 • administratieve diensten
 • commerciële diensten

Aanvraag

Een functiewijziging aanvragen doe je via het omgevingsloket.

omgevingsloket

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Retributiereglement m.b.t. meldingen en aanvragen betreffende de omgevingsvergunning 2020

07 januari 2020,  pdf, 62kB

Download dit bestand