Delen

Naamsverandering algemeen (ministerie van justitie) (aanvraag)

Om je naam of voornaam te wijzigen, richt je een verzoekschrift met de reden aan de minister van Justitie (Federale Overheidsdienst Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel). Je doet dit best per aangetekend schrijven. Je voegt bij je brief een geboorteakte. Soms vraagt men achteraf ook nog andere documenten op.

Na goedkeuring leg je een uittreksel van de beslissing voor aan de ambtenaar van de burgerlijke stand in je (Belgische) geboorteplaats, nadat deze beslissing werd geregistreerd op het registratiekantoor. De ambtenaar past de registers en akten van de burgerlijke stand aan.

Voor meer inlichtingen zoals kosten en duur van de procedure kan je je wenden tot bovenstaand adres of via Website Federale overheidsdienst.

Naamsverandering ingevolge erkenning (een gemeentebestuur)

Bij de geboorte van het eerste gezamenlijk kind van de ouders, krijgt het kind ofwel de naam van de vader/meemoeder, de naam van de moeder, de naam van moeder en vader/meemoeder of van vader/meemoeder en moeder. Een verklaring van naamkeuze wordt ingevuld en ondertekend door beide ouders afgegeven bij de aangifte van geboorte. Bij de geboorte van een volgend gezamenlijk kind wordt dezelfde familienaam gegeven als bij het eerste gezamenlijk kind.

Staat de afstamming enkel vast ten opzichte van de moeder, dan krijgt het kind de naam van de moeder. Als later toch duidelijk wordt wie de vader/meemoeder is, behoudt het kind de naam van de moeder. Bij een eerste gezamenlijk kind kunnen vader/meemoeder en moeder echter vragen het kind de naam van de vader/meemoeder te geven of de namen van moeder en vader/meemoeder of van vader/meemoeder en moeder. Dit gebeurt binnen het jaar nadat de vaderlijke/meemoederlijke afstamming vastgesteld is en vóór de meerderjarigheid of ontvoogding van het kind. Ook hier moeten alle gezamenlijke kinderen dezelfde familienaam hebben.

Naamsverandering minderjarig kind (gemeentebestuur van de woonplaats)

Een kind, geboren na 1 juni 2014 uit ouders die samen al kinderen hebben, krijgt dezelfde familienaam als alle andere gezamenlijke kinderen. De ouders kunnen vragen om de familienaam van alle gezamenlijke kinderen te wijzigen, binnen het jaar na de geboorte van het nieuwe kind. Alle gezamenlijke kinderen moeten minderjarig zijn. De ouders dienen een verklaring af te leggen bij het gemeentebestuur van de woonplaats.

Uitgelicht

Burgerzaken

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300

lees verder