Delen

Naamsverandering

Voornaamsverandering (gemeentebestuur van de woonplaats)

Belgen, erkende vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen die een verzoek indienen op basis van het gegeven dat zij geen voornaam hebben en de Belgische nationaliteit willen aanvragen, kunnen een verzoek tot voornaamsverandering indienen bij het gemeentebestuur van de woonplaats.

Woon je in het buitenland en ben je niet meer ingeschreven in een Belgische gemeente? Richt je dan tot de gemeente waar je laatst was ingeschreven. Als je nooit in België bent ingeschreven, kan je je verzoek indienen bij de stad Brussel. Een meerderjarige dient het verzoek zelf in, voor een minderjarige gebeurt dit door één van de ouders.

Aanrvaag

Voor het indienen van een verzoek tot voornaamsverandering dien je naar het stadskantoor te komen. Maak hiervoor een afspraak (klik op het logo).

Afspraak maken
Binnen de drie maanden na het indienen van het verzoek wordt een beslissing genomen.

Naamsverandering (FOD Justitie)

Om je familienaam te wijzigen, richt je een verzoekschrift met de reden aan de minister van Justitie (Federale Overheidsdienst Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel). 

Voor meer inlichtingen zoals kosten en duur van de procedure kan je je wenden tot bovenstaand adres of via Website Federale overheidsdienst.

Naamsverandering ingevolge erkenning (een gemeentebestuur)

Bij de geboorte van het eerste gezamenlijk kind van de ouders, krijgt het kind ofwel de naam van de vader/meemoeder, de naam van de moeder, de naam van moeder en vader/meemoeder of van vader/meemoeder en moeder. Een verklaring van naamkeuze wordt ingevuld en ondertekend door beide ouders afgegeven bij de aangifte van geboorte. Bij de geboorte van een volgend gezamenlijk kind wordt dezelfde familienaam gegeven als bij het eerste gezamenlijk kind.

Staat de afstamming enkel vast ten opzichte van de moeder, dan krijgt het kind de naam van de moeder. Als later toch duidelijk wordt wie de vader/meemoeder is, behoudt het kind de naam van de moeder. Bij een eerste gezamenlijk kind kunnen vader/meemoeder en moeder echter vragen het kind de naam van de vader/meemoeder te geven of de namen van moeder en vader/meemoeder of van vader/meemoeder en moeder. Dit gebeurt binnen het jaar nadat de vaderlijke/meemoederlijke afstamming vastgesteld is en vóór de meerderjarigheid of ontvoogding van het kind. Ook hier moeten alle gezamenlijke kinderen dezelfde familienaam hebben.

Naamsverandering minderjarig kind (gemeentebestuur van de woonplaats)

Een kind, geboren na 1 juni 2014 uit ouders die samen al kinderen hebben, krijgt dezelfde familienaam als alle andere gezamenlijke kinderen. De ouders kunnen vragen om de familienaam van alle gezamenlijke kinderen te wijzigen, binnen het jaar na de geboorte van het nieuwe kind. Alle gezamenlijke kinderen moeten minderjarig zijn. De ouders dienen een verklaring af te leggen bij het gemeentebestuur van de woonplaats.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder