Delen

Milieuvergunning (aanvraag)

De milieuwetgeving stelt dat niemand zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid of zonder melding een hinderlijke activiteit mag uitvoeren.

Heeft jouw bedrijf een milieuvergunning of -melding nodig? Dit is afhankelijk van de activiteiten die je uitvoert. Komen één of meerdere van deze activiteiten voor in de lijst van hinderlijke inrichtingen, dan moet je een vergunning aanvragen of een melding doen.

Als je een inrichting wil exploiteren die volgens de VLAREM (het milieuwetboek) hinderlijk wordt geacht voor de mens en het leefmilieu, is er - afhankelijk van de aard en de impact van de milieueffecten - een milieuvergunning klasse 1 of 2 vereist, ofwel volstaat het een melding te doen van een klasse 3-inrichting.

De lijst van hinderlijke inrichtingen vind je terug in Vlarem I, bijlage 1. Hier staat een lijst van activiteiten opgesomd. Achter elke activiteit staat vermeld onder welke klasse deze valt. De hoogste klasse van je activiteiten is van toepassing. Heb je bijvoorbeeld vijf activiteiten die onder klasse 3 vallen en slechts één activiteit die onder klasse 2 valt? Dan moet je een milieuvergunning klasse 2 aanvragen!

Via de Milieuvergunningenwegwijzer bepaal je zelf welke milieuvergunning je nodig hebt.

Aanvraag

Klasse 1

Klasse 1-bedrijven zijn inrichtingen met de hoogste graad van vervuiling of hinder. Voor zulke activiteiten moet een milieuvergunning klasse 1 aangevraagd worden. De procedure verloopt via de provincie. De Bestendige Deputatie zal de beslissing over de aanvraag nemen.

Klasse 2

Zijn jouw activiteiten ingedeeld onder klasse 2-rubrieken? Dan moet je hiervoor een milieuvergunning klasse 2 aanvragen. Het formulier voor de aanvraag is hetzelfde als dit voor een klasse 1-inrichting. De procedure verloopt via de gemeente en het College van Burgemeester en Schepenen zal een beslissing nemen over jouw aanvraag.

Klasse 3

Klasse 3-activiteiten zijn de inrichtingen met de laagste graad van vervuiling. Hiervoor volstaat een melding van de activiteiten bij de gemeente.

Je kan je aanvraag indienen via de formulieren terug te vinden op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/formulieren.

Uitgelicht

Leefmilieu

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 384

lees verder

Website Departement Leefmilieu, Natuur en Energie