Delen

Inname openbaar domein bij werven en/of verkeersbelemmeringen (aanvraag)

 • Iets op het openbaar domein plaatsen (bv. een verhuiswagen, een container, een stelling, …) kan hinder veroorzaken of gevaarlijk zijn en mag je niet zomaar doen.
 • Om een deel van het openbaar domein (wegberm, trottoir, fietspad, parkeerstrook of rijbaan) in te nemen (bv. voor een container, stelling, bouwkraan, vrachtwagen,… bij bouw- of verbouwingswerken, verhuis, leveringen,…), vraag je een signalisatievergunning aan.
 • In bepaalde gevallen zoals een verhuis, levering van meubelen, huwelijk, ruimdienst,…  kan het zijn dat je een deel van de parkeerstrook nodig hebt om de verhuiswagen of andere voertuigen de nodige ruimte te geven. Om deze ruimte voor jou te reserveren, moet er een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd worden. Doe hiervoor de aanvraag verhuur verkeersborden.

 • In sommige gevallen betaal je een belasting.
Meer informatie via het technisch reglement inname openbaar domein in functie van werven/ en of verkeersbelemmeringen.

Voorwaarden

 • De beslissing wordt op basis van de verkeersveiligheid genomen in samenspraak met de politie.
 • Indien het advies ongunstig is, dien je naar een alternatief te zoeken.
 • Bij een aanvraag wordt o.a. rekening gehouden met het type van straat (veel doorgaand verkeer of plaatselijk), de gevraagde periode (buiten de spitsuren, vakantieperiode,…) en eventuele andere werken of evenementen die plaats zullen vinden. 
 • Het indienen van een aanvraag is geen garantie op een vergunning.
 • Behandelingstermijnen kunnen niet gegarandeerd worden. Zo kan het bij een aanvraag bv. noodzakelijk blijken om een straat af te sluiten. Er is dan meer tijd nodig om oa adviezen in te winnen, de buurt in te lichten,…

Kosten

 • Voor de inname van het openbaar domein wordt een belasting van 0,50 euro/ dag/ vierkante meter aangerekend, met een minimumaanslag van 10 euro.
 • Indien de straat moet worden afgesloten wegens het uitvoeren van bouw- of verbouwingswerken betaal je voor de 1ste dag van afsluiting 50 euro extra, per volgende dag wordt 25 euro extra aangerekend.
 • Voor het ontlenen van verkeerssignalisatie betaal je een retributie van 18,70 euro/ set/ week.
 • De belasting en/of de retributie dien(t)en vooraf betaald te worden aan het loket. Indien de aanvraag meer dan 14 werkdagen vooraf gebeurt, kan het bedrag overgeschreven worden.
Meer info in het retributiereglement voor het ontlenen van verkeerssignalisatie en het belastingreglement voor de inname van het openbaar domein bij bouwen/verbouwen.

Aanvraag

 • Deze aanvraag geldt voor het innemen van de parkeerstrook voor plaatsing container, werfvoertuigen, kraan, ….of een ander deel van het openbaar domein.
 • Voor een verhuis, levering van meubelen, huwelijk of ruimdienst waar bij je de parkeerstrook in gebruik wil nemen, doe je alleen de aanvraag huur verkeersborden en dus NIET onderstaande procedure.

Hoe aanvragen?


Stap 1 

 • De aanvraag is geen 14 werkdagen meer vooraf. Maak een afspraak en breng het ingevuld aanvraagformulier mee:
  afspraak
  Breng ook een gedetailleerde situatieschets mee: hierop moet duidelijk te zien zijn hoe de verdeling van het openbaar domein in normale toestand is en waarop de tijdelijke inname die je wenst te doen, aangeduid staat. Afmetingen van het voetpad, parkeerstrook, rijbaan,... moeten op het plan staan. Het aantal vierkante meter dat je wenst in te nemen moet worden vermeld.

  Behandelingstermijnen kunnen niet gegarandeerd worden. Zo kan het bij een aanvraag bv. noodzakelijk blijken om een straat af te sluiten. Er is dan meer tijd nodig om oa adviezen in te winnen, de buurt in te lichten,…
   
 • De aanvraag is minstens 14 werkdagen op voorhand. Vul het online formulier in:
  online

Stap 2

De aanvraag wordt behandeld. Er wordt contact met je opgenomen om de goedkeuring te bevestigen.

Stap 3

Pas als de signalisatievergunning in je bezit is, mag het openbaar domein worden ingenomen.

Indien je niet over een signalisatievergunning beschikt kan je hiervoor een GAS-boete krijgen. Voorkom dit! Bijkomend zal de belasting voor de inname van het openbaar domein ambtshalve ingekohierd worden

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Technisch reglement inname openbaar domein bij werven en/of verkeersbelemmeringen en fietserstoets

18 juni 2015,  pdf, 706kB

Download dit bestand

Belastingreglement op het tijdelijk afzetten of innemen van de openbare wegenis ter gelegenheid van bouwen of verbouwen

17 juli 2017,  pdf, 27kB

Download dit bestand