Delen

Grachtoverwelving (aanvraag)

In het kader van het decreet Integraal waterbeheer wordt er naar gestreefd om het inbuizen, beschoeien of overwelven van grachten zo veel mogelijk te beperken. Het politiereglement van 19-12-2005 legt de voorwaarden tot de aanvraag en technische bepalingen vast.

De stad staat een aanvraag voor een grachtoverwelving uitsluitend toe voor een vergunde garage of een carport, een toegangsweg naar onbebouwde percelen of voor het realiseren van erfdienstbaarheden.

De afmetingen worden beperkt tot 5 meter. Afwijkingen op deze breedte kunnen enkel toegestaan worden mits grondige motivatie.

Meer informatie over de technische uitvoering van de grachtoverwelving kan je hier terugvinden.

Voorwaarden

 • De aanvraag wordt ingediend door de eigenaar van het perceel waarvoor de overbrugging wordt gevraagd
 • Alle aanpassingen aan het openbaar domein worden uitgevoerd door de stadsdiensten of een door de stad aangeduide aannemer
 • Aanpassingen aan het openbaar domein in functie van een overwelving worden enkel uitgevoerd indien er een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor de betreffende oprit
 • De kosten voor de aanpassingswerken zijn ten laste van de aanvrager
 • Voor het overwelven of beschoeien van baangrachten langs gewestwegen, moet u eerst toelating gevraagd worden aan de afdeling Wegen & Verkeer van het Vlaamse gewest (wegen.antwerpen.districtpuurs@mow.vlaanderen.be).
 • De uitgevoerde werken betreffen enkel de aanleg van de overwelving en niet het verharden van het bovendek. De aanvrager mag het bovendek van de overwelving niet zelf aanleggen. Indien de aanvrager dit wenst, dan wordt dit in de aanvraag vermeld. De uitvoering gebeurt door de stad op kosten van de aanvrager.

Kosten

 • Plaatsen kopmuur: 594,70 euro/stuk
 • Plaatsen buis: 86,50 euro/m
 • Arbeidsuren: 45,50 euro/arbeider/u
 • Inzet kraan: 67 euro/kraan/u
 • Inzet vrachtwagen: 67 euro/vrachtwagen/u
 • Uitruimen gracht: 21,60 euro/m

Aanvraag

Online

(Klik op het logo en vul de velden van het online formulier in)
 

Het formulier wordt automatisch doorgestuurd. Na ontvangst van je aanvraag stellen we een voorlopige factuur op en plannen de werken in. Na betaling van deze factuur voeren we de werken uit binnen een termijn van één maand.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Politiereglement met betrekking tot het overwelven van baangrachten langs buurt- of gemeentewegen

12 december 2014,  pdf, 34kB

Download dit bestand