Delen

Gedeeltelijke terugbetaling De Lijn abonnement 65+ met verhoogde tegemoetkoming of vervoersgarantie

Inwoner van Lier of Koningshooikt? 65+ en onlangs een jaarabonnement (Omnipas) aangekocht bij De Lijn voor 55 of 45 euro?

Geniet je bovendien nog van een verhoogde tegemoetkoming bij je ziekenfonds of heb je recht op het gewaarborgd inkomen of een inkomensgarantie?

Dan betaalt de stad 25% van de aankoopprijs terug.

In tegenstelling tot de andere abonnementen kan de korting van 25% niet rechtstreeks verkregen worden bij De Lijn.

De MOBIB-kaart die 65-plussers gebruiken is  niet aangepast om kortingen rechtstreeks toe te staan. Om iedereen die er recht op heeft toch van de 25% korting te laten genieten, werkte de stad in samenspraak met De Lijn onderstaande aangepaste procedure uit.

Voorwaarden

 • Je bent inwoner van Lier of Koningshooikt
 • Je bent 65+
 • Je kocht onlangs een jaarabonnement (Omnipas) bij De Lijn voor 55 of 45 euro. Opgelet: je dient de terugbetaling aan te vragen tijdens de geldigheidsperiode van je abonnement
 • Je hebt een UiTPAS met kansentarief OF geniet een verhoogde tegemoetkoming bij je ziekenfonds OF je hebt recht op het gewaarborgd inkomen of een inkomensgarantie

Aanvraag

Een terugbetaling van de korting aanvragen, doe je via het online formulier. Hou je rekeninguittreksel (bewijs van betaling bij De Lijn), het nummer van je UiTPAS en/of  attest verhoogde tegemoetkoming of attest gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie bij de hand. Zo kan je de documenten als bijlage uploaden in het formulier.

Online

Aanvraag op papier

Geen toegang tot het internet? Geen probleem, volg onderstaande richtlijnen afhankelijk van je situatie.

1. Je hebt 55 euro betaald en hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming bij je ziekenfonds

Om een gedeeltelijke terugbetaling aan te vragen van 25% of 13,25 euro moet je volgende gegevens bezorgen:

 • Naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager
 • Rijksregisternummer
 • Brief met betalingsuitnodiging van De Lijn (als je deze nog hebt)
 • Betalingsbewijs (rekeninguittreksel)
 • Bankrekeningnummer en titularis indien verschillend met gegevens op betalingsbewijs
 • Attest van verhoogde tegemoetkoming afgeleverd door het ziekenfonds of het nummer van de UiTPAS

2. Je hebt 45 euro betaald en hebt recht op een gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie

Om een gedeeltelijke terugbetaling aan te vragen van 25% of 10,75 euro moet je volgende gegevens bezorgen:

 • Naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager
 • Rijksregisternummer
 • Brief met betalingsuitnodiging van De Lijn (als je deze nog hebt)
 • Betalingsbewijs (rekeninguittreksel)
 • Bankrekeningnummer en titularis indien verschillend met gegevens betalingsbewijs
 • Attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen waarin bevestigd wordt dat je recht hebt op het gewaarborgd inkomen of geniet van een inkomensgarantie

Bezorg alle gegevens onder gesloten briefomslag met vermelding van ‘De Lijn’ aan of via:

Sociaal Infopunt, Paradeplein 2 bus 2, 2500 Lier

De dienstencentra:

> Dienstencentrum De Waaier, Dorpsstraat 111, 2500 Koningshooikt
> Dienstencentrum De Komeet, Eeuwfeestlaan 183, 2500 Lier (enkel op maandag)

De stad schrijft daarna per aangekocht abonnement 65+ verhoogde tegemoetkoming of vervoersgarantie 25% terug over op je bankrekening. 

Nog enkele aandachtspunten

 • Je dient de terugbetaling aan te vragen tijdens de geldigheidsperiode van je abonnement.
 • Indien je nog niet over een MOBIB kaart beschikte diende je 5 euro te betalen voor de aanmaak van deze persoonlijke kaart. Op dit bedrag is geen korting voorzien.
 • Onvolledige aanvragen kunnen niet behandeld worden.
 • Een medewerker van de stad kan je ingevolge deze aanvraag contacteren.

Uitgelicht

Sociaal infopunt

Sociaal Huis
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 2
2500 Lier
tel. 03 8000 500

Openingsuren
ma 9-12.30 uur en 14-19 uur
di-woe-do 9-12.30 uur en 14-16 uur (tijdens schoolvakanties in de namiddag gesloten)
vr 9-12.30 uur

lees verder