Delen

Etalagepremie voor publiek toegankelijke handelspanden

Een aantrekkelijke handelsas met mooie winkels en horecazaken is van cruciaal belang voor het Lierse centrum. Daarom geeft de stad vanaf 1 maart 2020 een premie aan ondernemers met als doel de uitstraling en/of beleving van hun handelspand te verhogen en zo de koopattractie te versterken.

Doelgroep

De doelgroep voor deze premie zijn ondernemers met een commerciële activiteit, gevestigd binnen de vesten. Meer bepaald gaat het over uitbaters van een klein- of detailhandelszaak, commerciële dienstverlener, die rechtstreeks in contact staan met het publiek. Ook vzw’s met kleinhandelsactiviteiten die rechtstreeks in contact staan met het publiek behoren tot de doelgroep. Een aantal branches (art. 2.2 in het reglement) zijn uitgesloten.

Voorwaarden

Bij toekenning van de premie verbindt de ondernemer/handelaar zich ertoe om aan alle onderstaande verplichtingen (cumulatief) te voldoen:

 • de presentatie van de inspiratiesessie van retail design – experte Prof. Katelijn Quartier bekijken;
 • de actie realiseren binnen de drie maanden na ontvankelijkheid van de aanvraag en hiervan bewijs leveren aan de hand van een kopie van de factuur en foto’s ter staving van de realisatie;
 • lid zijn van minstens één van de bij de Economische Raad aangesloten handels- of belangengroepen;
 • deelnemen aan de kernversterkende acties, maatregelen en evenementen van de stad Lier
 • de engagementen naleven van inschrijving, registratie en actieve deelname aan gerichte infosessies en andere opvolging in het kader van de kernversterkende initiatieven;

Een volledig overzicht van de voorwaarden vind je terug in het reglement.

Premie

De premie betreft een eenmalig forfaitair bedrag (incl. BTW) van:

Aanvraag

De aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend t.a.v. het team ondernemen:

 • via een aangetekend schrijven (stad Lier - team ondernemen, Paradeplein 2/1, 2500 Lier)
 • of door afgifte tegen ontvangstbewijs aan de onthaalbalie van het stadskantoor, Paradeplein 2/1 in Lier

Het aanvraagdossier dient volgende documenten te bevatten:

 • volledig ingevuld aanvraagformulier
 • beknopte synthese van het designplan en plan van aanpak
 • kopie van de offerte
 • bewijs van verkoops- of huurovereenkomst
 • overzicht van de openingsuren

Documenten te bezorgen na ontvankelijkheid van de aanvraag:

 • kopie van de factuur
 • fotomateriaal van de uitgevoerde werken


Download het aanvraagformulier:

aanvraagformulier

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Reglement etalagepremie voor publiek toegankelijke handelspanden binnen of langs de Lierse vesten

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25/11/2019
Gepubliceerd op 29/11/2019

28 januari 2020,  pdf, 283kB

Download dit bestand

Aanvraagformulier etalagepremie

Presentatie inspiratiesessie etalagepremie

Inspiratielijst etalagepremie