Delen

Drankvergunning (aanvraag)

Wanneer je gegiste of sterke dranken schenkt dien je hiervoor een attest te hebben.

Wanneer je echter een éénmalig feestje (verjaardagsfeestje, bedrijfsfeest, jaarlijkse BBQ) geeft, waarop drank wordt geschonken, dient deze vergunning niet aangevraagd te worden.

Aanvraag

Pdf

Om een drankvergunning aan te vragen, vult u het bijgevoegde aanvraagformulier in en bezorgt dit terug aan economie@lier.be.

Bij de aanvraag dient gevoegd te worden:

  • Plan horecazaak of andere met alle nodige afmetingen (lengte, breedte, hoogte)
  • Uittreksel uit de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)
  • Indien een vennootschap: kopie publicatie statuten in het Belgisch Staatsblad
  • Indien huurder: kopie handelshuurovereenkomst
  • Attest bedrijfsbeheer
  • Kopie van objectieve aansprakelijkheid (verzekering tegen brand en ontploffingsgevaar)
  • Een moraliteitsattest, dit kan je aanvragen in de stad of gemeente waar je gedomicilieerd bent
  • Bewijs aanvraag bij het voedselagentschap (FAVV)
  • Kopie identiteitskaart.

Opgelet! Indien bijgevoegde documenten niet mee bezorgd worden, kan de aanvraag niet behandeld worden.

Opgelet: Verplichte opleiding voor wie drankafnameovereenkomst tekent

Op 1 maart 2016 is de gedragscode die werd afgesloten tussen de horecafederaties en de brouwers en drankenhandelaars van start gegaan.

Een van de afspraken is dat er een verplichte opleiding komt voor wie een nieuwe drankafnameovereenkomst tekent. Horeca Vlaanderen engageerde zich om deze opleiding te organiseren. Deze opleiding omvat zeven modules, verspreid over acht opeenvolgende weken.

Meer info over de opleiding via de website van Horeca Vlaanderen.

Uitgelicht

Ondernemen

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 382

lees verder

Verplichte opleiding voor wie drankafnameovereenkomst tekent

29 maart 2016,  pdf, 140kB

Download dit bestand

Aanvraagformulier vergunning tot het verkopen, verstrekken of schenken van gegiste en/of sterke dranken

09 november 2015,  pdf, 309kB

Download dit bestand