Delen

Drankvergunning (aanvraag)

Wanneer je gegiste of sterke dranken schenkt dien je hiervoor een attest te hebben.

Uitzondering: occasionele drankgelegenheid

Wanneer je echter een éénmalig feestje (verjaardagsfeestje, bedrijfsfeest, jaarlijkse BBQ) geeft, waarop drank wordt geschonken, dient deze vergunning niet aangevraagd te worden.

Een occasionele drankgelegenheid wordt als volgt gedefinieerd:
De vooraf als dusdanig aangegeven drankgelegenheid die, naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste tienmaal per jaar en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen wordt gehouden door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging, met uitzondering van de handelsvennootschappen en van feitelijke verenigingen met winstoogmerk. Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op jaarbeurzen worden geacht occasionele drankgelegenheden te zijn, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant.

Aanvraag

Pdf

Om een drankvergunning aan te vragen, vult u het bijgevoegde aanvraagformulier in en bezorgt dit terug aan economie@lier.be.

Bij de aanvraag dient gevoegd te worden:

  • Plan horecazaak of andere met alle nodige afmetingen (lengte, breedte, hoogte)
  • Uittreksel uit de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)
  • Indien een vennootschap: kopie publicatie statuten in het Belgisch Staatsblad
  • Indien huurder: kopie handelshuurovereenkomst
  • Kopie van objectieve aansprakelijkheid (verzekering tegen brand en ontploffingsgevaar)
  • Een uittreksel uit het strafregister model 596.1-8, dit kan je aanvragen in de stad of gemeente waar je gedomicilieerd bent
  • Bewijs aanvraag bij het voedselagentschap (FAVV)
  • Kopie identiteitskaart.
  • Attest voor een publiek toegankelijke inrichting (PTI-attest). Meer info en het aanvraagformulier hiervoor kan je terugvinden op de website van Hulpverleningszone Rivierenland.

Opgelet! Indien bijgevoegde documenten niet mee bezorgd worden, kan de aanvraag niet behandeld worden.

Opgelet: Verplichte opleiding voor wie drankafnameovereenkomst tekent

Op 1 maart 2016 is de gedragscode die werd afgesloten tussen de horecafederaties en de brouwers en drankenhandelaars van start gegaan.

Een van de afspraken is dat er een verplichte opleiding komt voor wie een nieuwe drankafnameovereenkomst tekent. Horeca Vlaanderen engageerde zich om deze opleiding te organiseren. Deze opleiding omvat zeven modules, verspreid over acht opeenvolgende weken.

Meer info over de opleiding via de website van Horeca Vlaanderen.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Verplichte opleiding voor wie drankafnameovereenkomst tekent

29 maart 2016,  pdf, 140kB

Download dit bestand