Delen

Bodemattest en bodemonderzoek (aanvraag)

Bij elke overdracht (kopen, verkopen, ruilen, schenken, …) van een grond is een bodemattest vereist. Indien er sprake is van een risicogrond moeten er ook bodemonderzoeken uitgevoerd worden.

Risicogrond

Indien uit het bodemattest of uit andere gegevens blijkt dat het om een risicogrond gaat, ben je verplicht om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren vooraleer tot overdracht over te gaan.

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

Een oriënterend bodemonderzoek bepaalt of er aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Indien dit zo is, bepaalt een beschrijvend bodemonderzoek of er bodemsaneringswerken nodig zijn op het perceel of de percelen.

De uitvoering van bodemonderzoeken gebeurt door een bodemsaneringsdeskundige. Een lijst van bodemsaneringsdeskundigen vind je op de website van OVAM.

Kosten

De aanvraag kost geld (juiste kostprijs bekom je via OVAM). Informeer dus best even bij de notaris, de koper of een andere betrokkene of dit nog niet gebeurde. Zo voorkom je dubbel werk en dubbele kosten.

Aanvraag

Online

Vraag je bodemattest aan via OVAM (http://www.ovam.be/bodemattest).

De wettelijke procedures vragen tijd. Hou hier rekening mee en plan ruim op voorhand de aanvraag van het bodemattest.

Uitgelicht