Delen

Bestrijding van kraaiachtigen en spreeuw (aanvraag)

Niet alleen storm, overvloedige regenval,… maar ook schade veroorzaakt door wild en vogels kunnen de oogst van landbouwers en tuinders bedreigen. Er bestaan voorwaarden om deze dieren te mogen bestrijden. Indien er geen bevredigende oplossing bestaat om schade te vermijden, mag je spreeuwen, zwarte kraaien, gaaien en eksters evenals hun eieren en jongen bestrijden.

Aanvraag

Alle info en hoe aanvragen vind je via http://www.natuurenbos.be.

Uitgelicht