Delen

Ik wil melding maken van (eiken)processierupsen

Sinds enkele jaren worden we tijdens de zomermaanden (van half juni tot eind juli) geplaagd door processierupsen. Kaalgevreten eikenbomen en ernstige jeukhinder bij spelende kinderen of omwonenden zijn de meest bekende gevolgen.

De rupsen zijn in die periode over het hele lichaam voorzien van talrijke brandharen. De microscopisch kleine brandharen van de eikenprocessierups kunnen de huid irriteren. Wanneer de haartjes met de wind worden meegevoerd, kun je ook last krijgen irritatie van ogen en luchtwegen. Bij herhaaldelijk contact kunnen de symptomen erger worden. De klachten kunnen 1 tot 2 weken aanhouden, maar verdwijnen meestal vanzelf.

Probeer dus zoveel mogelijk contact met brandharen te vermijden. Kom je toch in contact met de haartjes, begin dan niet te krabben en te wrijven, maar spoel en was huid of ogen goed met water. Vlak na de blootstelling kan je de huid ‘strippen’ met plakband om de brandhaartjes te verwijderen.  Vermijd om via de kleding opnieuw in aanraking te komen met de haartjes. Was daarom je kleding zeer grondig met water en zeep (lang wasprogramma op een zo hoog mogelijke temperatuur).

Bij lichte symptomen is geen behandeling nodig. Hevige jeuk? Raadpleeg je apotheker voor anti-jeukmiddelen. Bij ernstige klachten en ademhalingsproblemen, ga je best langs bij je huisarts. Meer informatie over de gezondheidseffecten van de eikenprocessierups en tips bij voorkomen/bestrijden vind je op www.info-eikenprocessierups.be of de website van de provincie

Wat doet de stad Lier?

De stad Lier bestrijdt de rupsen op het openbaar domein op verschillende manieren:

  • In eerste plaats worden de rupsennesten met een zuiger weggenomen. Deze techniek zorgt ervoor dat alle haartjes verwijderd worden. De techniek is ook minder schadelijk voor de eiken dan bijvoorbeeld branden. Door beperkte middelen en beperkte beschikbaarheid van bestrijdingsexperten, kunnen niet alle nesten bestreden worden. Hiervoor is een prioriteitenlijst opgemaakt op basis van bevolkingsdichtheid en nabijheid van kwetsbare groepen.
     
  • Daarnaast worden op plaatsen met grote rupsenpopulaties de larven van tweestippelige lieveheersbeestjes losgelaten. Deze dieren zijn natuurlijke vijanden van de processierups.
     
  • Tot slot is bestrijding op sommige plaatsen niet mogelijk. Deze plaatsen zullen door de stadsdiensten afgezet worden. Zo zullen bossen waarin zomereiken aanwezig zijn, niet toegankelijk zijn. Hierdoor krijgen de natuurlijke vijanden van de processierups ook de ruimte om zich te ontwikkelen, waardoor de rupsen op natuurlijke wijze bestreden worden. Om de natuur een handje te helpen, voorziet de stad insectenhotels, vogelkasten en onderbegroeiing in probleemzones. Mezen, lieveheersbeestjes en andere dieren vinden dan voldoende beschutting en nestgelegenheid om zich in de buurt van de rupsen te settelen. Hierdoor hoopt de stad dat het evenwicht tussen de rupsen en hun natuurlijke vijanden zich herstelt, zoals dit ook al in andere steden het geval was.

Wat kan jij doen?

Meld eikenprocessierupsen (zowel op openbaar domein als op privé domein). Op deze manier kunnen we de gepaste acties ondernemen. Wij geven de melding ook door aan de overkoepelende dienst van de provincie Antwerpen.

Indien je zelf nesten in de tuin hebt, kan je via de website van de provincie een lijst van aannemers terugvinden om de rupsen te laten verdelgen.

Je kan je eiken beschermen door preventieve maatregelen te nemen: zorg ervoor dat een eik nooit alleen staat, voorzie voldoende struiken rondom de eik. Liefst struiken die bessen dragen, omdat deze vogels zullen aantrekken. Nestkastjes bieden nestgelegenheid aan mezen en boomklevers, vindingrijke vogels die de rupsen kunnen eten zonder hinder te ondervinden van de haartjes. Door insectenhotels met schorssnippers en dennenappels te plaatsen kan je lieveheersbeestjes en gaasvliegen aantrekken. Dit zijn ook twee soorten die graag rupsen eten.

Aanvraag

Online

Meld de aanwezigheid van processierupsen via het online meldingsformulier. De stad doet haar uiterste best om de meldingen op het openbaar domein zo snel mogelijk op te volgen, maar door het grote aantal processierupsen en de overbevraagde aannemers kan dit niet altijd even snel en moeten er keuzes gemaakt worden. Plaatsen met veel passage krijgen voorrang.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder