Delen

Ik wil melding maken van defecte straatverlichting

Defecte straatverlichting kan je dag en nacht melden bij de gratis straatlampentelefoon (0800 6 35 35) of via straatlampen.be.

Je moet steeds het ‘adres’ (gemeente, postnummer, straat, huisnummer van het nabij gelegen gebouw en indien mogelijk het nummer van de verlichtingspaal) van de defecte lamp opgeven. Je kan ook aangeven dat een volledige straat zonder verlichting is gevallen (selecteer hiervoor 1 verlichtingspaal via het plannetje, daarna kan je aangeven dat het over de volledige straat gaat).

De stad is niet bevoegd om deze herstellingen te doen.

Uitgelicht