Delen

Ik wil melding maken van defecte straatverlichting

Defecte straatverlichting kan je dag en nacht melden bij de gratis straatlampentelefoon (0800 6 35 35) of via straatlampen.be.

Je moet steeds het ‘adres’ (gemeente, postnummer, straat, huisnummer van het nabij gelegen gebouw en indien mogelijk het nummer van de verlichtingspaal) van de defecte lamp opgeven. De stad is niet bevoegd om deze herstellingen te doen.

Uitgelicht