Delen

Ik heb schade door wild

Wild kan schade veroorzaken aan gewassen, teelten, bossen of eigendommen. Het Agentschap voor Natuur en Bos kijkt toe op jacht en duurzaam wildbeheer. Je mag dus niet zomaar zelf tot actie over gaan.

> Jacht en duurzaam wildbeheer in Vlaanderen

Als wild echt voor problemen zorgt en schade berokkent aan gewassen of eigendommen, kan men overgaan tot bijzondere jacht.

Uitgelicht

Leefmilieu

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 384

lees verder