Delen

Ik heb schade door vossen

Op grond van het Jachtopeningstijdenbesluit (artikel 6,2°) is de jacht op de vos open van 1 oktober tot en met 14 februari. Voorts kan, wanneer er schade is aan gewassen of eigendommen door de vos en wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat, de grondgebruiker of de grondeigenaar de vos bestrijden of laten bestrijden.

De bestrijding is niet gebonden aan een openingsperiode, maar moet wel afzonderlijk worden gemeld via de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (www.natuurenbos.be).

Bij toepassing van artikel 20, § 3 van het Jachtvoorwaardenbesluit kunnen de door de eigenaars of gebruikers aangestelde bijzondere veldwachters het gehele jaar door met het geweer de stand van vossen regelen op de terreinen van hun aanstellers.

Bestrijding van vossen is geen eenvoudige taak. Vossen zijn territoriale dieren, hun leefgebied gaat van 5 tot 10 km². Binnen dit territorium dulden zij in principe geen vreemde soortgenoten. Vossen bejagen betekent territoria leegmaken, die snel weer kunnen worden ingenomen door andere, meestal jonge dieren. Indien de vos in dicht bewoonde gebieden vertoeft, maakt dit de bejaging eveneens moeilijk, aangezien jacht met het geweer verboden is op minder dan honderdvijftig meter van woningen.

Het stadsbestuur zelf kan weinig ondernemen naar bestrijding toe. Hiervoor dienen wij ons te richten tot de jachtrechthouders binnen ons grondgebied. Aangezien het probleem vermoedelijk buiten onze stadsgrenzen reikt (groot habitat van de vos), zal een gecoördineerde aanpak noodzakelijk zijn. Deze coördinerende rol is weggelegd voor het Agentschap Natuur & Bos.

Aanvraag

Online 

Om de schadeproblematiek op te volgen en tevens beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau organiseren de gemeentes in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop u elk schadegeval kan noteren. Vul hiervoor het online formulier in (klik op het logo).

Uitgelicht

Leefmilieu

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 384

lees verder