Delen

Ik heb schade door vossen

De jacht op de vos is open van 1 oktober tot en met 14 februari. Wanneer er schade is aan gewassen of eigendommen door de vos en wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat, kan de grondgebruiker of de grondeigenaar de vos bestrijden of laten bestrijden.

De bestrijding is niet gebonden aan een openingsperiode, maar moet wel afzonderlijk worden gemeld via de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (www.natuurenbos.be).

De door de eigenaars of gebruikers aangestelde bijzondere veldwachters kunnen het hele jaar door met het geweer de stand van vossen regelen op de terreinen van hun aanstellers.

Het stadsbestuur zelf kan weinig ondernemen naar bestrijding toe. Hiervoor dienen wij ons te richten tot de jachtrechthouders binnen ons grondgebied. Aangezien het probleem vermoedelijk buiten onze stadsgrenzen reikt (groot habitat van de vos), zal een gecoördineerde aanpak noodzakelijk zijn. Deze coördinerende rol is weggelegd voor het Agentschap Natuur & Bos.

Aanvraag

Online 

Om de schadeproblematiek op te volgen en een beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau organiseren de gemeenten in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt voor schadegevalen. Vul hiervoor het online formulier in (klik op het logo).

Uitgelicht