Delen

Ik heb een melding

Je melding kan gaan over kapotte tegels of putten in de weg, een verstopt rioolputje, beschadigd straatmeubilair, zwerfvuil of sluikstort, ... Of je wil iets anders melden.

Aanvraag

Online 

Maak je melding via het online meldingsformulier. Daarnaast kan je je melding ook maken aan de infobalie op het stadskantoor, centraal op het telefoonnummer 03 8000 300, via de gemeenschapswachten of via je wijkagent.

Andere meldingen

Defecte straatverlichting?

Een defecte straatverlichting kan je dag en nacht melden bij de gratis straatlampentelefoon (0800 6 35 35) of via straatlampen.be.

Je moet steeds het ‘adres’ (gemeente, postnummer, straat, huisnummer van het nabij gelegen gebouw en indien mogelijk het nummer van de verlichtingspaal) van de defecte lamp opgeven. De stad is niet bevoegd om deze herstellingen te doen.

Melding containerpark of ophaling huisvuil

Klachten over de ophalingen of de inzamelingen in het containerpark, kan je melden op het gratis telefoonnummer van Ivarem of mail. Ivarem, tel. 0800 90 441, klachten@ivarem.be.

Uitgelicht

Klachten en meldingen

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 350

lees verder

Reglement klachtenbehandeling

15 juni 2009,  pdf, 25kB

Download dit bestand

Meldpunt wegen

Melding defecte straatlampen

Meldpunt fietspaden