Delen

Sociale toelage DIFTAR wegens gebruik incontinentiemateriaal of andere medische redenen

De stad geeft jaarlijkse een toelage van 24 euro aan personen van de stad Lier die:

Lijden aan incontinentie waarbij:

  • Hij/zij voldoet aan de medische voorwaarden met een score 3 of 4, voor het criterium Incontinentie, van het afhankelijkheidsrooster vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal. De toelage wordt toegekend op voorlegging van een attest van het ziekenfonds.
  • Hij/zij ontvangt, voor de aankoop van incontinentiemateriaal, een tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. (Voorheen Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een handicap, genoemd). De toelage wordt toegekend op voorlegging van de beslissing, van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, tot betaling van incontinentiemateriaal.

Om een medische reden (vb. nierdialyse thuis, stomapatiënten, een huidziekte met blaarvorming en loslating opperhuid,…), dat extra afval veroorzaakt, na voorlegging van een attest van de arts waarin bevestigd wordt dat de betrokkene extra verzorgingsmateriaal gebruikt.

Personen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming van de zorgverzekering volgens de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 - artikel 37.

Aanvraag

Pdf

Je laat het bijgevoegd aanvraagformulier invullen door een erkende thuiszorgdienst of arts. Het ingevulde formulier bezorg je terug aan de onthaalbalie van het stadskantoor of het gemeentehuis in Koningshooikt.

Als je in aanmerking komt, stort de stad deze toelage op je DIFTAR-provisierekening.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Gemeentehuis Koningshooikt

Koningsplein 34
2500 Lier
tel. 03 8000 300

lees verder

Aanvraagformulier sociale toelage DIFTAR wegens gebruik incontinentiemateriaal of andere medische redenen

27 januari 2020,  pdf, 431kB

Download dit bestand

Inco-zakken voor incontinentiemateriaal en wegwerpluiers

Toelagereglement variabele afvalbelasting 2020

19 december 2019,  pdf, 52kB

Download dit bestand