Delen

Financiële tegemoetkoming in geval van algemene ramp

  • Als er een natuurramp heeft voorgedaan op het eigen grondgebied, is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente maakt deze informatie dan over aan de provinciegouverneur, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de minister van Binnenlandse Zaken zal vragen.
  • De Directie Rampenschade van de federale overheid verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is om een dossier samen te stellen, dat de minister van Binnenlandse Zaken vervolgens aan de Ministerraad voorlegt. Als een schadefeit effectief als uitzonderlijk beschouwd wordt, komt het dossier voor de Ministerraad, die dan beslist over de erkenning als ramp. Daarna moet de koning het Besluit nog ondertekenen en volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

Voorwaarden

  • Als de ramp officieel erkend werd, dan heb je 3 maanden de tijd, vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad, om je aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen bij de provinciegouverneur (Federale Overheidsdienst Rampenschade). Deze laatste behandelt de dossiers en neemt de beslissingen inzake de vergoeding.
  • Na verschijning van een Koninklijk Besluit in het Staatsblad over de erkenning als ramp van een natuurverschijnsel dat ook op grondgebied Lier schade aanrichtte, publiceert de stad Lier op deze website en via de lokale pers een bericht om de getroffenen te verwittigen dat ze een dossier kunnen samenstellen en indienen voor een vergoeding van het Rampenfonds. Indien de gegevens gekend zijn, zullen de getroffenen ook een brief hierover krijgen

Aanvraag

Online

Klik op het logo en volg de stappen voor een financiële tegemoetkoming bij een erkende ramp.

  • De eigenaars van woningen (en hun inboedel) die door een natuurramp schade hebben opgelopen kunnen een beroep doen op hun brandverzekering.
  • De eigenaars van voertuigen die door een natuurramp schade hebben opgelopen kunnen een beroep doen op hun eventuele omniumverzekering.
  • Ondernemingen en gezinnen die niet over een brandverzekering beschikken zijn voor de vergoeding van schade omwille van natuurrampen afhankelijk van de erkenning ervan als ramp door de regering en van de tussenkomst van het Rampenfonds.
  • Ook landbouwbedrijven zijn vaak afhankelijk van het Rampenfonds voor de geleden schade aan teelten en gewassen.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder