Delen

Afkoppeling hemelwater (premie)

Afkoppeling hemelwater van riool of naar individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA):

Wordt bij jou in de straat een gescheiden riolering aangelegd en je moet aanpassingen doen om gescheiden hemelwater en afvalwater aan te bieden, dan kan je rekenen op ondersteuning van de stad.

Laat de stad een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater bij jou installeren, kan je een premie aanvragen voor het gescheiden aanbrengen van hemelwater en afvalwater.

Voorwaarden

 • een privé-eigenaar of huurder van een bestaande woning (met stedenbouwkundige vergunning zonder verplichting van het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren) zijn
 • je stelt de technische dienst in kennis van voltooiing voor de aansluiting op de IBA
   

  Indien je een premie wenst voor het gescheiden aanbrengen van hemel- en afvalwater ter hoogte van de inplantingsplaats van een IBA die geleverd, geplaatst en beheerd wordt door de gemeente, moet de afkoppeling voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Maximale afkoppeling van 100 % van dakoppervlakte en verharde oppervlakte, tenzij je kunt motiveren waarom dit niet mogelijk is. De afwijking zal enkel toegestaan worden, indien er praktische en/of technische redenen zijn.
 • Je sluit bij voorkeur de hemelwaterafvoer eerst aan op een oppervlaktewater, dan een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, vervolgens op een hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening.
 • De overloop van hemelwaterput sluit je bij voorkeur aan op: een infiltratievoorziening, dan een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of anders op een oppervlaktewater of RWA-leiding
 • Voorzie een inspectieput op privaat domein ter hoogte van de rooilijn.
 • Indien een afkoppelingsdeskundige aangesteld is, maak je bij voorkeur gebruik van deze diensten. De gegevens van de afkoppelingsdeskundige kun je vragen bij de dienst wegen en water (03 8000 370).
   

  Indien je een premie wenst voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van de openbare riolering, moet de afkoppeling voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De afkoppelingswerken moet je volgens het door de gemeente goedgekeurd ontwerpplan (opgesteld door de afkoppelingsdeskundige indien aangeduid) uitvoeren.
 • Voor de rest gelden bijkomend dezelfde voorwaarden als bij het bovenstaand geval.

Kosten

De gemeentelijke premie is éénmalig en bedraagt maximaal 900 euro, voor zover de premie 75 % van de bewezen kosten niet overschrijdt.

Aanvraag

pdf

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het ingevuld terug. Je dossier wordt opgevolgd en je wordt verwittigd wanneer het volledig is.

Je meldt wanneer de werken voltooid zijn. Er zal ter plaatse worden komen gekeken door de stad. Na het plaatsbezoek en voorleggen van de factuur, beslist het college om de premie uit te betalen.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Aanvraagformulier voor het verkrijgen van een gemeentelijke premie voor het afkoppelen van de hemelwaterleiding voor aansluiting op een IBA of openbare gescheiden riolering