Delen

Leurkaart voor het uitoefenen van een ambulante activiteit (aanvraag)

We spreken van ambulante activiteit wanneer producten of diensten aan de consument verkocht, te koop aangeboden of met het oog op de verkoop uitgestald worden: door een handelaar, buiten de vestigingen vermeld in de Kruispuntbank van ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

Dit kan gaan over huis-aan-huisverkoop, verkoop op de openbare weg, op openbare markten of op andere plaatsen of lokalen. Ambulante handel is het meest bekend in de vorm van marktkramen, rijdende snackbars, kiosken, vis- en oliebollenkraampjes en bloemenstalletjes; maar ook de ouderwetse scharensliep en modernere verkopers aan de deur horen erbij.

Marktkramen en verkoopwagens vinden gewoonlijk een standplaats op markten, brinken en pleinen, of op daarvoor gereserveerde ruimten bij winkelcentra en op kruisingen en straathoeken.

Voorwaarden

Om ambulante activiteiten te mogen uitoefenen, heb je een machtiging nodig, de zogenaamde leurkaart.

Er zijn twee soorten leurkaarten:

1. machtiging als werkgever

2. machtiging als aangestelde A of B 

Voor bepaalde producten gelden beperkingen van de plaatsen waar ze ambulant kunnen worden verkocht, voor anderen bestaat er zelfs een geheel verbod om ze ambulant te verkopen.

Anderzijds is voor de volgende ambulante activiteiten geen leurkaart vereist:

  • home-party verkoop
  • occasionele verkopen door particulieren (bv. rommelmarkten)
  • verkoop door een gevestigde handelaar op de openbare weg vóór de handelszaak
  • verkoop op salons, beurzen en tentoonstellingen
  • postorderverkopen en verkopen via automaten
  • verkoop van kranten en tijdschriften
  • verkoop ten huize van de koper op zijn uitdrukkelijk verzoek (bv. wekelijkse ronde van een melkboer)
  • verkoop van binnenlandse producten, afkomstig van de land-, tuin-, bosbouw, veefokkerij, jacht of visvangst, op de plaats van productie
  • openbare verkopen

Aanvraag

Wie meer wil weten over de wetgeving ambulante handel, kan terecht bij FOD Economie

Je kan een leurkaart aanvragen bij elk erkend ondernemersloket. In Lier zijn er 2 ondernemersloketten: www.acerta.be en www.zenito.be.

Uitgelicht

Ondernemen

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 382

lees verder