Delen

Beroepskaart voor een zelfstandige activiteit

De beroepskaart is een machtiging die vereist is voor de persoon die noch over de Belgische nationaliteit noch over deze van één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) beschikt en geen vrijstelling geniet omwille van andere redenen, en die op het Belgische grondgebied een zelfstandige beroepsactiviteit wenst uit te oefenen als natuurlijk persoon of als mandataris, al dan niet bezoldigd, van een vennootschap of een vereniging.

Aanvraag

Een beroepskaart voor een zelfstandige activiteit vraag je aan via een zelfstandigenloket.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

FOD economie