Delen

Verslag toekomstavonden 'koppen bij elkaar'

Samen nadenken over de toekomst van Lier

Meer dan 150 Lierenaars tekenden op 9 en 10 september present in CC De Mol voor ‘Koppen bij elkaar’. Tijdens twee avonden dachten ze mee na over de toekomst van onze stad. En dat werd gesmaakt. De stad gaat nu verder aan de slag met de resultaten.

In welk Lier wil je graag leven in 2030? In welke omgeving wil je je kinderen of kleinkinderen zien opgroeien? En wat is daarvoor nodig? Dat waren de centrale vragen op de toekomstavonden. Ze werden opgehangen rond 4 thema’s: zachte mobiliteit, warme samenleving, stad in ontwikkeling en schone, groene stad. Vooraf, tijdens de zomermaanden, voerden we rond deze thema’s ook bijna 40 korte ‘flits’gesprekjes met inwoners voor wie de drempel om naar een van de avonden te komen, wat te hoog lag.

Elke gesprekstafel kwam, voor het gekozen thema, tot een gedeeld toekomstbeeld. De deelnemers formuleerden ook bijhorende acties en projecten op drie niveaus: wat kan je zelf doen? wat kan je met je buurt, vereniging, club,… doen? en wat kan het stadsbestuur doen?

6 krachtlijnen

Samen met het bureau dat de stad begeleidde bij dit participatietraject zijn de toekomstbeelden van de 18 tafels ondertussen samengelegd. De gedeelde inzichten zijn ‘doorvertaald ‘ tot 6 krachtlijnen.

 • Krachtlijn 1: Ontmoetingen ondersteunen
  (Her)ontwerp het openbaar domein en de ruimere publieke ruimte, bouw aan sociale netwerken en cohesie online en offline: Lierenaars willen elkaar vaker, spontaner en oprechter ontmoeten.

 • Krachtlijn 2: Zorgzaamheid aan de dag leggen
  Heb aandacht voor elkaar en in het bijzonder voor zij die het moeilijker hebben. Zowel met financiële stimuli als via uiteenlopende hulpmiddelen dichten we de kloof.
   
 • Krachtlijn 3: Kleinschaligheid nastreven
  Door ondersteuning van buurtwerking, de hertekening van het openbaar vervoer, de opwaardering van onze lokale economie en bij stedenbouwkundige ontwikkelingen gaan we resoluut voor nabijheid.
   
 • Krachtlijn 4: Een (binnen)stad op stap- en fietsmaat creëren
  We gaan op weg naar andere vormen van mobiliteit. Het is tijd om te investeren in ruimte, ontmoeting, groen en slimme manieren om de wagen te vervangen in onze verplaatsingen.
   
 • Krachtlijn 5: Groen bewust inzetten als middel
  We erkennen de meervoudige winsten van groen: in het verbinden van mensen, het verbeteren van onze gezondheid, het realiseren van klimaatdoelstellingen, het verhogen van onze leefkwaliteit en het aantrekkelijker maken van onze leefomgeving en stedelijkheid.
   
 • Krachtlijn 6: Delen
  We (her)verdelen niet alleen leef- en publieke ruimte, maar ook kennis, materialen en vervoer.

En wat nu?

In het bestuursakkoord legde het stadsbestuur er al nadruk op dat een stad besturen geen eenrichtingsverkeer is. Participatie is de komende jaren een leidraad bij de ontwikkeling van het beleid. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025, dat tegen eind dit jaar ter goedkeuring voorligt aan de gemeenteraad, zal het bestuur waar mogelijk rekening houden met de resultaten van de toekomstavonden. Toekomstbeelden, concrete acties en projecten, krachtlijnen en behoeftes, worden ook afgetoetst bij latere beslissingen. Hoe we dat gaan doen, moet nu verder uitgewerkt worden. Daarbij zullen ook telkens keuzes gemaakt moeten worden. Want alles doen is - zeker op financieel vlak – onmogelijk. En uiteraard is het niet de bedoeling om het bij de voorbije twee avonden te laten. Ook de komende maanden en jaren investeert de stad verder in overleg met inwoners over opstartende en lopende projecten en dossiers.

Bij de ideeën die tijdens de toekomstavonden geformuleerd werden, zijn er ook heel wat die je zelf verder kan opnemen, individueel, met je buren, vrienden of je vereniging. Het stadsbestuur neemt haar verantwoordelijkheid, maar we hopen dat ook heel wat Lierenaars zich verder inzetten voor een betere stad.

Een kort verslag van de toekomstavonden kan je hier bekijken.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Verslag toekomstavonden koppen bij elkaar 9 & 10 september 2019