Delen

Winkelleegstand in Lier

Op woensdag 30 mei 2018 is er in de pers een artikel verschenen in verband met de winkelleegstand in Lier. De stad vindt de informatie in dit artikel niet correct en wenst hierop te reageren.

De gemeenteraadsleden kregen tijdens de raadszitting op 28 mei toelichting over de vestigingstroeven voor detailhandel in Lier. Als antwoord op een vraag van een raadslid naar het aantal leegstaande handelspanden in het kernwinkelwinkelgebied, werden de cijfers 27 of 28 genoemd.

In het artikel wordt gesuggereerd dat aan de raadsleden bewust een foutief cijfer gegeven werd. In het betreffende artikel verwijst men naar een telling uitgevoerd op 29 mei, waarbij in totaal 37 leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied geteld werden. 10 panden meer dus.

Het correcte aantal leegstaande panden is uiteraard onderhevig aan constante wijzigingen. De dienst economie van de stad deed daarom op 30 mei een nieuwe telling. Er werden 29 leegstaande panden geteld, slechts 1 of 2 meer dus dan het vermelde aantal tijdens de raadzitting. De raadsleden is dus geenszins een foutief cijfer voorgeschoteld. Panden met op het gelijkvloers een woonfunctie of panden die momenteel verbouwd worden, zijn niet meegeteld bij dit cijfer. Ook panden waarvan de nieuwe invulling reeds gekend is (omdat de aanvraagprocedure loopt) worden niet als leegstaand handelspand gezien. In principe wordt bij een detailhandelsanalyse de frictieleegstand (d.i. leegstand van minder dan 1 jaar) niet meegeteld. Omdat de stad op een constructieve wijze wil werken aan de leegstandsproblematiek, zijn panden die minder dan 1 jaar leeg staan wel meegeteld in het cijfer van 29 leegstaande panden. Ook de bezoeker of consument ziet deze panden tijdens zijn winkelervaring immers als leegstaand.

Het stadsbestuur is er zich van bewust dat de consument in een stad als Lier een gezonde mix verwacht van lokale middenstanders én winkelketens. De stelling in het betreffende artikel dat het bestuur nu pas tot deze conclusie is gekomen, is niet terecht. Reeds sinds eind 2016 zet de stad hier actief op in. Doel blijft daarbij steeds om de consument een optimale koopattractie aan te bieden in het Lierse kernwinkelgebied.

Uitgelicht