Delen

Startnota nieuwe coalitie

Op woensdag 5 december werd het nieuwe Lierse schepencollege bekendgemaakt. N-VA en OpenVLD zetten de huidige coalitie verder.

De startnota vormt de basis voor het bestuursakkoord dat begin januari wordt voorgesteld.

Belangrijke nieuwe klemtonen in de startnota zijn de inzet op participatie en burgerbetrokkenheid en een klimaatneutrale organisatie.

Het bestuur zal daarnaast focussen op vergroening van de stadsomgeving en investeringen in het openbaar domein, met extra aandacht voor voetgangers en fietsers. Het sociale beleid zet meer dan ooit in op werkervaring voor kansengroepen.

> Lees de volledige startnota
 

Het college van burgemeester en schepenen zal bestaan uit volgende leden:

Burgemeester:
Frank Boogaerts (2019-2021) en Rik Verwaest (2022-2024) (N-VA)
Bevoegdheden: Financiën, Veiligheid, Handhaving, Politie en Brandweer, Communicatie, Regionale samenwerking
Na overname door Rik Verwaest: Veiligheid, Handhaving, Politie en Brandweer, Communicatie, Regionale samenwerking, Jeugd en Evenementen

1e schepen Marleen Vanderpoorten (OpenVLD)
Bevoegdheden: Wijkwerking, Participatie, Wonen, Patrimonium, Tewerkstelling, Onroerend erfgoed

2e schepen Rik Verwaest (2019-2022) en Ilse Lambrechts (2022-2024) (N-VA)
Bevoegdheden: Lokale Economie, Roerend Erfgoed, Musea, Toerisme, Jeugd, Evenementen

Na overname door Ilse Lambrechts:
Lokale Economie, Roerend Erfgoed, Musea, Toerisme, Financiën

3e schepen Walter Grootaers (OpenVLD)
Bevoegdheden: Stadsontwikkeling, Omgeving, Milieu, Natuur, Landbouw, SOLAG

4e schepen Rik Pets (N-VA)
Bevoegdheden: Personeel, Loket, ICT, Burgerlijke stand, Dierenwelzijn, Begraafplaatsen

5e schepen Bert Wollants (N-VA)
Bevoegdheden: Openbare ruimte, Mobiliteit, Duurzaam beleid

6e schepen Ivo Andries (OpenVLD)
Bevoegdheden: Sport, Cultuur, Bibliotheek, Onderwijs, Afvalbeleid, Proper Lier

Toegevoegd schepen en voorzitter Bijzonder Comité van de Sociale Dienst: Annemie Goris (N-VA)
Bevoegdheden: Sociale zaken, Welzijn, Kinderopvang, Gezin, Senioren, Personen met een beperking, Integratie

De meerderheid zal Lucien Herijgers (N-VA) voordragen als voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad.

Op 4 januari 2019 wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.

Uitgelicht

Startnota nieuwe coalitie