Delen

Start voorbereidende werken voor nieuwe sporthal op site Atheneum Lier

Begin vorig jaar bereikte de stad Lier een akkoord met het GO! voor de bouw van een nieuwe sporthal op de site van Atheneum Lier – Campus Arthur Vanderpoorten aan de Leuvensevest. Met de realisatie van deze derde stedelijke sporthal wil de stad inspelen op de bestaande nood voor de uitbreiding van de sportinfrastructuur en zo tegemoet komen aan de vraag van de talrijke Lierse sportclubs. De stad bouwt en financiert deze sporthal op een perceel van het GO! dat daarvoor een recht van opstal verleent aan de stad.

SOLag, het stadsontwikkelingsbedrijf, schreef een wedstrijd uit voor het ontwerp en bouw van de nieuwe sporthal. De opdracht werd eind vorig jaar toegewezen aan een consortium met Cordeel NV uit Hoeselt als aannemer en de THV Ontwerpatelier Peter Jannes-Infrabo als architect. Ondertussen is ook de vergunning voor het project afgeleverd.

In afwachting van de definitieve start van de werken in de loop van juni, zijn de voorbereidende werken alvast gestart. De kleuterspeeltuin verhuist naar een nabijgelegen locatie op dezelfde site.

De sporthal zal minimaal drie sportterreinen met een oppervlakte van een volleybalveld omvatten. Op de verdieping komt een cafetaria. Er wordt op de site voorzien in extra parkings en fietsenstallingen voor de sporthalbezoekers.

Het einde van de werken is voorzien in september 2019. 

Uitgelicht

SOLag

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 341

lees verder