Delen

Opletten met vuur / vuurwerk en kampvuren verboden - openbare BBQ preventief afgesloten

Door de aanhoudende droogte en hitte zijn er op Vlaams niveau al verschillende maatregelen genomen om brandgevaar en risico’s voor inwoners of publiek bij evenementen e.d. te beperken. In de natuurgebieden in de provincies Limburg en Antwerpen is nu code rood van kracht voor brandgevaar.

We vragen daarom aan iedereen om voorzichtig om te springen met vuur, bijvoorbeeld: bij het aansteken van de BBQ thuis, geen brandende sigaretten in bermen of parken, … Zolang code rood van kracht is, is het verboden om kampvuren te maken. Ook de openbare BBQ aan de evenementenweide wordt preventief afgesloten. De droogte op dit moment is immers van die aard dat elk vonkje direct een aanleiding kan geven tot brand, zelfs in het kleinste groenperkje.

De dienst Noodplanning van de provincie Antwerpen vraagt om het rook- en vuurverbod te respecteren en kinderen niet zonder toezicht te laten. Daarnaast heeft de burgemeester in overleg met Hulpverleningszone Rivierenland beslist dat we tijdens code rood geen toestemming geven voor het aansteken van vuurwerk.

Merk je rookontwikkeling op of zie je vuur? Verwittig onmiddellijk de brandweer op het nummer 112!

 

Uitgelicht