Delen

Ophokplicht voor pluimvee verlengd - duivenmarkt afgelast

Het vogelgriepvirus H5N8 blijft nog steeds circuleren op ons grondgebied, bij wilde vogels.

De verplichte ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft dus nog steeds van kracht. De preventieve maatregelen voor particuliere houders van pluimvee en vogels blijven gelden. Ze moeten deze dieren ophokken of afschermen (met netten). Dit geldt ook indien je slechts enkele kippen houdt. Voederen en drenken van de dieren moet verplicht binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben. Op die manier wordt contact vermeden tussen de dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. Alleen door het strikt naleven van deze maatregelen worden de dieren beschermd.

De verplichte maatregelen die op 1 november al werden opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden.

Het FAVV verplicht alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts contacteren.

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart.

De Lierse duivenmarkt kan omwille van deze maatregelen niet doorgaan. Tot nader bericht zal dus geen duivenmarkt plaatsvinden op de Grote Markt.

 

Uitgelicht