Delen

Openbaar onderzoek voor voorlopige bescherming Grote Markt als stadsgezicht

Op 15 december 2017 ondertekende de Vlaamse minister voor onroerend erfgoed het besluit tot voorlopige bescherming van de Lierse Grote Markt en omgeving als stadsgezicht. De vraag tot bescherming was een initiatief van de stad Lier.

Een bescherming bestaat uit 2 stappen: een voorlopige bescherming en een definitieve bescherming. Deze procedure geeft ruimte voor inspraak via een openbaar onderzoek, dat de gemeente in opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert.

Het openbaar onderzoek zal lopen van 26 januari tot 25 februari 2018. Geïnteresseerden kunnen het voorlopige beschermingsbesluit en het beschermingsdossier inkijken en eventueel opmerkingen en bezwaren aangetekend of tegen afgiftebewijs indienen bij de Stad Lier, Paradeplein 2/1, 2500 Lier. Er wordt ook een hoorzitting georganiseerd op donderdag 15 februari om 10 uur in de raadzaal van het stadskantoor, Paradeplein 2 in Lier.

Uitgelicht

Beschermingsbesluit Grote Markt