Delen

Nieuwjaarswensen burgemeester Frank Boogaerts

Beste Lierenaars en Hooiktenaars,

In een normaal jaar wensen wij mekaar een gelukkig en vooral gezond jaar op de Grote Markt in Lier of De Laag in Koningshooikt. Dit jaar kan dat niet: helaas geen taart, geen smoutebollen of Glühwein, geen 3 kussen of dikke knuffel, zelfs geen handje. In het beste geval kan een “elleboogje” nog net.

Daarom via deze weg, in mijn persoonlijke naam en in naam van het ganse college van burgemeester en schepenen mijn allerbeste wensen aan alle medeburgers voor een geslaagd, gelukkig en vooral gezond 2021, bevrijd van alle Coronamiserie. Laat ons hopen dat we 2020 zo vlug mogelijk kunnen vergeten en nooit nog zo’n jaar moeten meemaken.

Covid-19 heeft meer dan duidelijk bewezen hoe belangrijk gezondheid wel is; het is en blijft ons hoogste goed.

Corona heeft van ons allen veel inspanningen gevraagd. We hebben ons veel moeten ontzeggen: geen sociale contacten, geen ontspanning, geen café- of restaurantbezoek, geen familiebezoek, de kleinkinderen moeten missen, ouders of grootouders niet kunnen bezoeken, geen voetbal of cinema, geen kapper, beperkt winkelen, geen reizen enz.

Voor sommigen was de tol nog zwaarder: velen werden getroffen door het virus, werden ziek, moesten in quarantaine en werden opgenomen in het ziekenhuis met een zware herstelperiode of erger voor gevolg.

Iedereen die werkzaam is in de verzorgingssector werd bijzonder zwaar belast personeel in de ziekenhuizen, dokters, personeel in de WZC’s , verplegend personeel, allen hebben het moeilijk gehad. Mijn ongelooflijke waardering en dank daarvoor.

Sommige economische sectoren hebben lange tijd moeten sluiten; restaurants, cafés,  winkels van niet-essentiële goederen  zagen hun inkomen fel verminderd of zelfs helemaal wegvallen en de ontvangen steun kon niet alles compenseren.

De verenigingen, clubs en culturele gezelschappen beleven moeilijke tijden, niet alleen wegens het mislopen van inkomsten maar misschien vooral door het feit dat zij hun cultureel-maatschappelijke taak niet kunnen vervullen.

De stad had het ook niet makkelijk: meer uitgaven, minder inkomsten, zieke personeelsleden, veel evenementen moeten annuleren, sommige vormen van dienstverlening moeten schrappen of uitstellen. De beslissingen die ik in dit kader moest nemen waren voor mij ook niet prettig; ik nam ze met tegenzin maar het moest nu eenmaal. En ondertussen moest onze organisatie blijven draaien. Daarvoor moest stadspersoneel van dienst verplaatst worden of hielpen zij mee bijvoorbeeld voor de opvang van kinderen, in de testcentra, in ons WZC … Dikke merci daarvoor.

Wij onderzoeken op dit moment hoe wij zo vlug mogelijk initiatieven kunnen nemen om  onze naam van feestvierders en Lierke Plezierke weer alle eer te kunnen aandoen en weer zo snel mogelijk toffe evenementen te kunnen organiseren.

Beste stadsgenoten, natuurlijk zal ons “gewoon” werk als Stad in 2021 verdergaan. Er staan grote investeringen op het programma: de restauratie van de Sint-Gummaruskerk zal starten, de restauratie van vele woningen in het Begijnhof wordt verdergezet, de restauratie van de H.Hartkerk zal beginnen, de werken aan de nutsvoorzieningen op de Aarschotsesteenweg beginnen (ter voorbereiding van de heraanleg van de steenweg), de eerste schup voor de Normaalschoolsite gaat kortelings in de grond, de voorbereiding voor de aanleg van jeugdvoetbalvelden op de Hoge Velden wordt ijverig voortgezet, de Berlaarstraat, de Pastoriestraat, de Ros Beiaardstraat, de Pastoriestraat, de Hofstraat en de Schollebeekstraat  worden heraangelegd, er komt een nieuw fietspad op de Kesselsesteenweg,er wordt begonnen met de heraanleg van straten in de wijk Bogerse Velden om maar de belangrijkste te noemen.

Veel hangt natuurlijk af van de evolutie van het virus. Het virus kent geen grenzen, houdt geen rekening met ons en onze noden en wensen. Als burgers kunnen wij wel samen ons uiterste best doen om het virus te stoppen. Het kan door allemaal de opgelegde maatregelen stipt op te volgen en zeker geen onverantwoorde dingen te doen, uit respect voor mekaar. De besmettingscurve moet verder dalen vooraleer we opnieuw naar een normaal en aangenaam leven kunnen terugkeren. Dat is een taak van ons allen; alleen wijzelf kunnen dat waarmaken.

Beste Lierenaars en Hooiktenaars. We zitten nog even in de hoek waar de klappen vallen. We moeten, en kunnen echter hoopvol naar de toekomst kijken. Nog even een gezamenlijke inspanning en we komen er wel.

Beste stadsgenoten, ik wens jullie allemaal een succesvol en plezierig 2021 genietend van het leven in onze bruisende stad  en ik hoop mekaar spoedig weer in levenden lijve en vooral in goede gezondheid te kunnen ontmoeten op de manier die we gewoon zijn. Dan geven we mekaar geen 3 maar 6 kussen! Afgesproken?

 

Frank Boogaerts

Burgemeester

Uitgelicht