Delen

Maatregelen i.v.m. ziekte van Newcastle

Begin juli nam het voedselagentschap al maatregelen in het kader van de bestrijding van de ziekte van Newcastle bij pluimvee. Deze maatregelen zijn sinds 1 augustus bij ministerieel besluit voor onbepaalde tijd van kracht. Door dit ministerieel besluit geldt er een verbod op verzamelingen met pluimvee en hobbypluimvee. Ook is het verhandelen of overdragen van deze dieren naar en door hobbyhouders niet toegelaten. Tegelijk worden er afwijkingen toegestaan om pluimveehandelaars in staat te stellen hun activiteiten op commerciële verzamelingen, met inbegrip van markten, te hervatten en de verkoop van hobbypluimvee aan hobbyhouders mogelijk te maken. Deze afwijkingen zijn uitsluitend toegelaten aan professionele pluimveehandelaars, die aan strikte voorwaarden voldoen.
Indien u vragen heeft, dan kan u altijd contact opnemen met de lokale controlediensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, waarvan de contactgegevens terug te vinden zijn op www.favv.be.

Uitgelicht