Delen

Lier bijvriendelijker

In de week van 27 mei tot 3 juni, vond de ‘Week van de bij’ plaats in Vlaanderen. Met dit initiatief wil de Vlaamse Overheid de aandacht vestigen op de belangrijke rol die bijen spelen, onder meer in de voedselvoorziening. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 % van de voedingsgewassen. Dankzij de honingbijen, solitaire bijen en hommels kunnen we genieten van heerlijk fruit en groenten. 
 
Met het bijenactieplan wil ook Stad Lier ervoor zorgen dat Lier in de toekomst bijvriendelijker ingericht wordt zodat de bijenpopulaties floreren. De laatste jaren gaan populaties van vlinders en bijen immers aan een sneltempo achteruit. Daarnaast daalt ook de vitaliteit van de bestaande populaties. De achteruitgang van biotopen, de versnippering van de natuur, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, het dalend aantal actieve imkers en nestgelegenheden en de daling van het stuifmeel- en nectaraanbod, zijn daar de oorzaak van. 
 
Een heel aantal acties beschreven in het bijenactieplan nam de stad reeds op of zijn al voorzien. Denk maar aan de reductie van de bestrijdingsmiddelen, inrichten van bloemenweides zoals op begraafplaats Kloosterheide en het aanplanten van bloembollen op verschillende locaties in de stad. Zo werden er om de biodiversiteit te verhogen, en om meer specifiek de honing- en wilde bijen van voedsel te voorzien, krokusbloembollen aangeplant op de Pallieterdriehoek, begraafpark Mechelsesteenweg, Liersebaan en Aarschotsesteenweg. In het najaar volgt ook nog de aanplant van krokusbloembollen in het kader van de herinrichting van het pleintje aan de kapel in de Schoolstraat. Krokussen zijn immers goede leveranciers van nectar en stuifmeel voor bijen.
 
Naast bovenvermelde acties bevat het bijenactieplan ook het creëren van nestgelegenheden voor bijen op openbaar domein (o.a. bijenhotel op de vesten, in tuin SAMWD en aan Jutse plassen), het aanplanten van drachtplanten op openbaar domein, sensibilisering inwoners, sensibilisering van de landbouw en KMO’s, de eigen diensten.
 
Na de goedkeuring van het bijenactieplan, kan Lier nu trots de titel dragen van bijvriendelijke gemeente. 

 

Uitgelicht