Delen

Gebruik water - aangepaste maatregelen

Gewijzigd politiebesluit i.v.m. waterbesparende maatregelen

Ondanks de regenbuien van de afgelopen dagen oordeelde de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste van de provincie Antwerpen deze week dat de geldende waterbesparende maatregelen van kracht blijven. De toestand op de waterlopen en -wegen blijft, ondanks de regenval van de voorbije dagen, problematisch. Op vraag van de landbouwsector worden wel de uren voor het gebruik van regen- en/of grondwater versoepeld. Voortaan is het gebruik van regen- en/of grondwater tussen 18 uur ’s avonds en 10 uur ’s ochtends toegestaan (i.p.v. tussen 20 en 8 uur).

Rationeel en zuinig omspringen met water blijft de boodschap. Gebruik drinkwater daarom enkel en alleen voor het welzijn en de veiligheid van mens en dier (voldoende drinken, productie en reinigen van voedsel, persoonlijke hygiëne, verkoeling). Het blijft voorlopig verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken voor:

  • het wassen van motorvoertuigen (met uitzondering van normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen)
  • het (bij)vullen van particuliere zwem- en plonsbaden (>100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is en met uitzondering van afkoelingsgelegenheden op publieke evenementen
  • het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen, met uitzondering van speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling
  • het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen
  • het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het raam van specifieke land –en/of tuinbouwactiviteiten die leidingwater vereisen, en particuliere voedselproductie in moes-of volkstuinen
  • het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen
  • in ondernemingen voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Het is verboden om elk van bovenvermelde activiteit uit te voeren tussen 10 en 18 uur met om het even welk type van water, tenzij wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering resp. uitoefening van taken en activiteiten van verenigingen, organisaties en besturen. In voorkomend geval mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van ander dan water uit het publiek leidingnet, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de gezondheid van en de veiligheid voor mens en dier.

Ook blijft het verboden om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen, uitgezonderd als drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat.

Verder blijven volgende maatregelen van kracht:

  • verbod op kampvuren en een absoluut rook- en vuurverbod  in bossen, natuur- en heidegebieden
  • algemeen zwemverbod op alle waterwegen (zowel bevaarbare als onbevaarbare waterlopen, in spaarbekkens en verschillende putten en vijvers)

Overtredingen kunnen bestraft worden met een geldboete en/of gevangenisstraf.

De stad roept alle inwoners op om zich aan dit besluit te houden en zal dit ook zelf doen bij de uitvoering van stedelijke activiteiten.

Uitgelicht