Delen

Een avontuurlijk speelterrein voor de Dungelhoeffsite

Vorig jaar werd de aanleg van een speelruimte naast zwembad ‘De Waterperels’ principieel goedgekeurd. Na opmaak werd het voorontwerp voor het avontuurlijk speelterrein, besproken met de verschillende partijen en aangepast aan de opmerkingen. Het college heeft het voorontwerp van het avontuurlijk speelterrein Dungelhoeff dit voorjaar goedgekeurd.

Avontuurlijk speelterrein

Bij de opmaak van het ontwerp van het speelterrein werd gekozen voor een avontuurlijk speelterrein. Avontuurlijke omgevingen met veel natuurlijke elementen bevorderen de creativiteit en cognitieve vaardigheden bij kinderen. Groene, natuurlijke speelterreinen dragen ook bij tot de motorische ontwikkeling.

Het ontwerp van het avontuurlijk speelterrein op de Dungelhoeffsite heeft in tegenstelling tot de klassieke speelpleinen een groter avontuurlijk karakter, dankzij de variatie van niveauverschillen en beheer van beplantingen.

Zo zijn er hoogteverschillen in de vorm van taluds en in de vorm van een verdiept stukje gazon. Er worden twee speelheuvels aangelegd, waarvan er een heuvel langs één zijde als amfitheater zal fungeren.

Door de grote open grasvelden zal het speelterrein een open indruk geven. Langs de muur aan de zijde van de Boomlaarstraat is een groenbuffer van hazelaarstruiken voorzien. Op het terrein wordt gekeken naar voldoende afwisseling tussen actieve zones en rustigere plekken. Op verschillende locaties zijn zitstronken voorzien om even uit te rusten of te verpozen. Om daarna weer volop te ravotten op het trapveld, de dubbele kabelbaan en in de boomhut met glijbaan, klimnet en apenbrug.

De gebruikte materialen – hoofdzakelijk vervaardigd uit robiniahout – hebben een natuurlijke uitstraling. De wilgenconstructies vormen een samenhangend geheel doorheen het ontwerp. Ze komen op verschillende plaatsen terug in diverse verschijningsvormen: een wilgendorp, een wilgentunnel en in de vorm van wilgenvlechtwerk.

‘Avontuurlijk’ beheer

Het avontuurlijk karakter van het speelterrein zal ook terug te vinden zijn in het beheer ervan. De afwisseling tussen het hoge grasland en kort gemaaid gazon zorgt voor extra spanning. Door het beperkt maaien (1 à 2 keer per jaar) zal een deel van de grasvelden op termijn een bloemrijk uitzicht krijgen. Om de beleving te verhogen, komen er in de voorziene bloemenweide gemaaide paden.

Er is een intensief maaibeheer (16 keer per jaar) voorzien langs de wandelpaden van het park, langs de muur en in de zichtas naar het monument voor de gesneuvelden. Op deze manier biedt het geheel een verzorgde aanblik.

Timing

De aanleg van het speelterrein is in september 2017 gestart. De werken zullen eind oktober klaar zijn.

De realisatie van het speelterrein komt mede tot stand met financiële steun van zwembad De Waterperels en bouwbedrijf Cordeel.

Uitgelicht