Delen

De stad blijft inzetten op proper Lier

Aan OCT’s, rond openbare vuilbakjes, op de stadsvesten, maar ook elders in de stad kom je nog regelmatig zwerfvuil of sluikstort tegen. De stad doet heel wat inspanningen om het afval op te ruimen en te voorkomen. Ook inwoners kunnen hun steentje bijdragen door geen zwerfvuil op straat of in de berm te smijten en geen sluikstort achter te laten.

Sinds deze zomer wordt in het kader van Proper Lier extra personeel ingezet tijdens drukke weekends. Zowel op zaterdag als op zondag kwamen er extra ledigingsrondes voor de openbare vuilbakjes bij en ook de straatkeerders worden extra ingezet. De extra weekendtoeren focussen op de historische binnenstad en op sluikstortgevoelige plaatsen elders in de stad.

Met behulp van een tablet en gespecialiseerde software startte de stad bovendien met het in kaart brengen van de vullingsgraad van én problematieken rond de vuilbakjes. Op die manier kunnen snel gerichte acties opgezet worden.

Daarnaast staat de vervanging van de openbare vuilbakjes in de binnenstad nog op de planning voor dit jaar (met uitzondering van de stadsvesten die onlangs op vraag van de stad een opfrisbeurt kregen van Ems Verhaert en Eef Ceulemans). De nieuwe vuilbakjes zullen minder sluikstortgevoelig zijn omwille van onder andere een kleinere inwerpopening en zijn ook onderhoudsvriendelijker. Samen met de extra personeelsinzet zullen de vuilbakjes zorgen voor een properder straatbeeld.

Op vraag van heel wat inwoners werd dit jaar ook de inzamelfrequentie van gemengde plastics (roze zak) verhoogd. Van juni tot december loopt een proefproject voor een vierwekelijkse in plaats van achtwekelijkse inzameling. Zo hoeven Lierenaars hun gemengde plastics niet meer als restafval aan te bieden in de OCT of afvalcontainer en besparen ze, door het afval te sorteren, op hun jaarlijkse afvalkost.

Niet alleen de stad, ook heel wat inwoners leveren inspanningen om hun omgeving net te houden. Elk jaar zijn er een 10-tal zwerfvuilopruimacties van Lierse jeugdverenigingen. De stad beloont hen hiervoor met een subsidie van 50 euro per schoongemaakte kilometer. Verder kan de stad rekenen op heel wat geëngageerde ‘vrijwilligers onderhoud openbaar domein’. In ruil voor hun vrijwillige inzet kunnen ze gebruik maken van gratis grijpstokken, vuilzakken en handschoenen. Inschrijven als vrijwilliger kan op elk moment.

Maar het kan nog beter. De stad ondersteunt mee de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Mooimakers. Op zaterdagnamiddag 8 september laten we bezoekers van Boulevard Gommaar even stilstaan bij hun eigen afvalgedrag. Ze worden hiervoor beloond met een gadget van de Mooimakers-campagne.

Een week later, op zaterdag 15 september, is het World Cleanup Day. Die dag maken wereldwijd miljoenen vrijwilligers onze planeet wat schoner. De stad ondersteunt ook dit initiatief en roept zoveel mogelijk verenigingen, straten, buurten, bedrijven,… op om die dag een opruimactie te organiseren. 

Van 17 tot 23 september vindt de tweede Vlaamse ‘Week van de handhaving’ plaats. In het kader van deze week zal er ook in Lier verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil zijn. De bestaande handhavingsacties zoals controle van sluikstort, cameratoezicht op sluikstortgevoelige plaatsen en inzet van patrouilles blijven verder lopen.

Uitgelicht