Delen

Bedankt voor de ruimte

Eind vorig jaar keurde de gemeenteraad het fietsbeleidsplan voor de stad goed. Dit plan zet een reeks uitgangspunten en doelstellingen uit waaraan vervolgens concrete maatregelen en acties worden gekoppeld: blijvende investeringen in het comfort en de veiligheid van fietsers met veilige fietspaden, uitbreiding fietsnetwerk naar en van de stad met fietsostrades, invoeren van fietsstraten, voorzien van voldoende fietsparkeermogelijkheden, …

Maar niet alleen investeren in fietsinfrastructuur is belangrijk. Er is ook aandacht nodig voor educatie en sensibilisering. Met het fietsexamen voor de leerlingen van het 6de leerjaar zorgen we ervoor dat jonge fietsers zich veilig door de stad leren verplaatsen. En de komende weken loopt een sensibiliseringscampagne naar alle weggebruikers. Meer over het fietsbeleidsplan 2017-2023.

Bedankt!

 

Weggebruikers zijn soms gefrustreerd omdat anderen zich niet aan de verkeersregels houden. Die frustraties kunnen enkel verdwijnen als iedereen respect toont voor elkaar en voor de wegcode. Autobestuurdes moeten voldoende afstand houden van de fietser. Fietsers moeten de ruimte van de voetgangers respecteren en omgekeerd. Tot eind juni bedanken we elkaar uitdrukkelijk voor de ruimte.

De deelnemers aan het fietsexamen krijgen na hun examen alvast een fietsplaatje om aan hun tweewieler te hangen. Ze zijn vanaf dan expert in het geven van voldoende ruimte en vragen dat langs die weg ook aan bestuurders. Wil je zelf ook graag een reflecterend fietsplaatje? Haal jouw exemplaar vanaf 2 mei aan het onthaal van het stadskantoor of bij Fietspunt aan het station. (Let wel: op = op)

Vorig jaar zette Lokale Politie Lier, samen met de gemeenschapswachten, al in op extra controles op fietsgedrag. De politie merkte immers dat het voor fietsers niet altijd duidelijk is wat mag en niet mag. Enkele aandachtspunten die in de kijker gezet werden: fietsen in de verboden richting, op het voetpad, in de voetgangerstunnel, gebruik van smartphone en niet stoppen aan een zebrapad. De extra controles worden ook de komende maanden herhaald.

Uitgelicht

Externe communicatie

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 351

lees verder

Mobiliteit

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 383

lees verder