Delen

Aanslagbiljetten algemene gemeentebelasting via nieuwe werkwijze bezorgd

Deze week vallen de aanslagbiljetten voor de algemene gemeentebelasting in de brievenbus. De verzending van deze brieven gebeurt via een nieuwe werkwijze. Voor een optimale efficiëntiewinst en digitalisering wordt hiervoor samengewerkt met een externe firma. Dit is ook meteen de eerste keer dat een officiële brief met het nieuwe logo voor stad en OCMW Lier bij iedereen in Lier en Koningshooikt in de bus valt.

Stad en OCMW Lier genereren jaarlijks een groot volume aan uitgaande documenten zoals aanslagbiljetten, de briefwisseling van burgerzaken e.d.. Momenteel worden deze documenten door de stadsdiensten zelf afgedrukt en verzonden. De nieuwe werkwijze is veel efficiënter en levert voor het verzenden van de aanslagbiljetten een aanzienlijke tijdswinst op. De huidige werkwijze bestaat erin dat eerst op elk overschrijvingsformulier een samenvatting van het belastingreglement moet worden afgedrukt. In een tweede handeling wordt het aanslagbiljet afgedrukt en bij een derde handeling worden de aanslagbiljetten machinaal in enveloppes gestoken waarna de aanslagbiljetten verstuurd worden. Met de nieuwe toepassing worden de aanslagbiljetten met een druk op de knop doorgestuurd naar de externe firma die zorgt voor de verdere afhandeling en distributie.

In een eerste fase van dit project start de stad met de aanslagbiljetten uit het belastingpakket, nadien kunnen ook andere documenten volgen. Deze nieuwe manier van werken voor de aanslagbiljetten kadert in het voortdurend streven naar bijkomende optimalisatie van onze processen door maximaal in te zetten op digitalisering.

Uitgelicht

Financieel beheer

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 333

lees verder