Delen

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De stad Lier probeert de inhoud van www.lier.be zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het is echter mogelijk dat er verouderde, onvolledige of foute informatie blijft staan. De stad Lier kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. Het is mogelijk dat via de internetsite van de stad Lier toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De stad Lier kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of -pagina's.

Privacy

Gegevens die de stad Lier via een meldingskaart, e-mail of invulformulier ontvangt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag, aanvraag of reactie.

De stad Lier hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik van www.lier.be. De stad is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Informatie over het surfgedrag op www.lier.be wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren.  Je kan via info@lier.be altijd navragen of je gegevens in een databank zijn opgeslagen. Is dit het geval, dan heb je altijd het recht deze in te kijken en indien gewenst te laten corrigeren.

Digitale balie

Officiële documenten, aangevraagd via de digitale balie worden enkel afgeleverd indien je identiteit en je relatie tot de betrokkenen vaststaat in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Jouw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor marketingdoeleinden aangewend. De stad Lier treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens.
Je hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en je kan de juistheid ervan verifiëren. Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met je persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan je contact opnemen met info@lier.be. Meer informatie over de federale privacycommissie en de privacywet vind je op www.privacy.fgov.be.

Auteursrechten

De stad Lier behoudt het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag met bronvermelding.

Besluiten

Via www.lier.be wordt toegang verleend tot gemeenteraadsbesluiten. Alleen de door de stad Lier gedrukte stukken hebben echter een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst is de gedrukte tekst van toepassing.

Over www.lier.be

De coördinatie van deze webstek ligt bij de communicatiedienst. Verscheidene stadsdiensten verzorgen de inhoud. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn. Als je fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan mag je dit steeds laten weten via communicatie@lier.be. En als je suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of klachten hebt, dan kan je dit doen via de knop 'ik meld'.


Uitgelicht