Delen

Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Lier (SOLag)

Het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Lier autonoom gemeentebedrijf (kortweg SOLag) is een autonoom gemeentebedrijf (AGB) dat eigenlijk een dochteronderneming is van de gemeente. Een AGB betreft een afzonderlijke rechtspersoon waarin de gemeente bepaalde taken kan verzelfstandigen met de bedoeling om ze bedrijfsmatig te beheren. 

SOLag heeft de opdracht om de motor te zijn achter stedelijke ontwikkelingsprojecten zoals Normaalschool, stationsomgeving, Dungelhoeff en SION. Tevens neemt SOLag taken op met betrekking tot vastgoedbeheer en adviseert ze de stad/OCMW Lier bij belangrijke vastgoedtransacties.

Als AGB wordt SOLag bestuurd door een raad van bestuur, die in principe over de volheid van bevoegdheid beschikt. De raad van bestuur wordt samengesteld door de gemeenteraad, maar kan ook uit niet-raadsleden bestaan. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter die moet deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. De zittingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.

> Oprichtingsbeslissing en statuten, goedgekeurd in de gemeenteraad van 11 augustus 2003

> Beheersovereenkomst tussen de stad Lier en SOLag

> Gecoördineerde versie statuten

> Besluiten raad van bestuur

> Beleidsrapporten


Bijkomende info via info@solag.be.