Delen

Commissies gemeenteraad

De agendapunten van de gemeenteraad worden door de gemeenteraadsleden vooraf besproken en voorbereid in raadscommissies. Per bevoegdheid toegekend aan een schepen is er een commissie opgericht.

Deze commissies zijn samengesteld volgens een evenredige verdeling tussen de partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid, verkozen binnen de leden van deze commissie.

De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het stadskantoor. De data en de agenda van deze vergaderingen vind je onder de agenda van de gemeenteraad.

Samenstelling commissies

Commissie 1 - financiën, veiligheid, handhaving, politie en brandweer, communicatie, regionale samenwerking

Frank Boogaerts, N-VA
Jenny Van Damme, N-VA
Ilse Lambrechts, N-VA
Christina Wagner, N-VA 
Thierry Suetens, Open Vld (voorzitter)
Katrien Vanhove, Groen - Lier&ko
Stijn Coenen, CD&V
Bart Verhoeven, Vlaams Belang

Commissie 2 - wijkwerking, participatie, wonen, patrimonium, tewerkstelling, onroerend erfgoed

Marleen Vanderpoorten, Open Vld
Maurits De Smedt, N-VA (voorzitter)
Dirk Frans, N-VA
Christina Wagner, N-VA
Sabine Leyzen, Open Vld
Geert Marrin, Groen - Lier&ko
Koen Breugelmans, CD&V
Ella Cornelis, Vlaams Belang

Commissie 3 - lokale economie, roerend erfgoed, musea, toerisme, jeugd, evenementen

Rik Verwaest, N-VA
Ilse Lambrechts, N-VA
Dirk Frans, N-VA
Ann-Sofie Van den Broeck, N-VA
Thierry Suetens, Open Vld (voorzitter)
Yente Van Oosterwyck (tot juli 2019) - Peter Caluwé (vanaf juli 2019), Groen - Lier&ko
Stijn Coenen, CD&V
Bart Verhoeven, Vlaams Belang

Commissie 4 - stadsontwikkeling, omgeving, milieu, natuur, landbouw, SOLag

Walter Grootaers, Open Vld
Maurits De Smedt, N-VA
Lucien Herijgers, N-VA (voorzitter)
Ann-Sofie Van den Broeck, N-VA
Thierry Suetens, Open Vld
Peter Caluwé, Groen - Lier&ko
Evi Van Camp, CD&V
Ella Cornelis, Vlaams Belang

Commissie 5 - personeel, loket, ICT, burgerlijke stand, dierenwelzijn, begraafplaatsen

Rik Pets, N-VA
Lucien Herijgers, N-VA
Jenny Van Damme, N-VA
Maurits De Smedt, N-VA
Yahya Degirmenci, Open Vld (voorzitter)
Katrien Vanhove, Groen - Lier&ko
Stéphanie Van Campenhout, CD&V
Heidi Van den Bergh, Vlaams Belang

Commissie 6 - openbare ruimte, mobiliteit, duurzaam beleid

Bert Wollants, N-VA
Ilse Lambrechts, N-VA
Dirk Frans, N-VA
Maurits De Smedt, N-VA
Sabine Leyzen, Open Vld (voorzitter)
Tom Claes, Groen - Lier&ko
Koen Breugelmans, CD&V
Walter Marien, Vlaams Belang

Commissie 7 - sport, cultuur, bibliotheek, onderwijs, afvalbeleid, proper Lier

Ivo Andries, Open Vld
Christina Wagner, N-VA (voorzitter)
Lucien Herijgers, N-VA
Ann-Sofie Van den Broeck, N-VA
Sabine Leyzen, Open Vld
Geert Marrin, Groen - Lier&ko
Evi Van Camp, CD&V
Heidi Van den Bergh, Vlaams Belang

Commissie 8 - sociale zaken, welzijn, kinderopvang, gezin, senioren, personen met een beperking, integratie

Annemie Goris, N-VA
Ilse Lambrechts, N-VA
Jenny Van Damme, N-VA
Dirk Frans, N-VA
Yahya Degirmenci, Open Vld (voorzitter)
Yente Van Oosterwyck, Groen - Lier&ko
Stéphanie Van Campenhout, CD&V
Walter Marien, Vlaams Belang

 

Samenstelling deontologische commissie

  • 3 zetels voor N-VA
  • 1 zetels voor Open Vld
  • 1 zetel voor CD&V
  • 1 zetel voor groen -Lier & Ko
  • 1 zetel voor Vlaams Belang

> Deontologische code voor lokale mandatarissen stad Lier

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder