Delen

Commissies gemeenteraad

De agendapunten van de gemeenteraad worden door de gemeenteraadsleden vooraf besproken en voorbereid in raadscommissies. Per bevoegdheid toegekend aan een schepen is er een commissie opgericht.

Deze commissies zijn samengesteld volgens een evenredige verdeling tussen de partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid, verkozen binnen de leden van deze commissie.

De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het stadskantoor. De data en de agenda van deze vergaderingen vind je onder de agenda van de gemeenteraad.

Samenstelling commissies

Commissie 1 (veiligheid, communicatie, integratie, politie en brandweer)

Boogaerts Frank (N-VA)
Hauwaert Jan (N-VA)
Van Damme Jenny (N-VA)
Wagner Christina (N-VA)
Van den Plas Christel (Open Vld)
Callaerts Freddy (sp.a)
Van Eester Gert (CD&V)
Peeters Olivier (Vlaams Belang)
Tersago Patrick Vo-LK (raadgevende stem)

Commissie 2 (stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen)

Grootaers Walter (Open Vld)
Franquet Marc (N-VA)
Wagner Christina (N-VA)
De Koninck Hilde (N-VA)
Van den Plas Christel (Open Vld)
Callaerrts Freddy (sp.a)
Cornelis Ella (Vlaams Belang)
Breugelmans Koen (CD&V)
Hermans Jan Lier&Ko (raadgevende stem)
Caluwé Peter GROEN (raadgevende stem)

Commissie 3 (jeugd, erfgoed, musea, toerisme, evenementen, gezinsbeleid en kinderopvang)

Verwaest Rik (N-VA)
Van Damme Jenny (N-VA)
Goris Annemie (N-VA)
Wagner Christina (N-VA)
Degirmenci Yahya (Open Vld)
Callaerts Freddy (sp.a)
Van Eester Gert (CD&V)
Peeters Olivier (Vlaams Belang)

Commissie 4 (lokale economie, natuur en milieubeheer, afvalbeheer en duurzame ontwikkeling)

Herijgers Lucien (N-VA)
Franquet Marc (N-VA)
Hauwaert Jan (N-VA)
De Koninck Hilde (N-VA)
Van den Plas Christel (Open Vld)
Callaerts Freddy (sp.a)
Peeters Ludo (CD&V)
Peeters Olivier (Vlaams Belang)
Tersago Patrick Vo-LK (raadgevende stem)
Hermans Jan Lier&Ko (raadgevende stem)
Caluwé Peter GROEN (raadgevende stem)

Commissie 5 (openbare ruimte en mobiliteit)

Wollants Bert (N-VA)
Wagner Christina (N-VA)
Goris Annemie (N-VA)
Hauwaert Jan (N-VA)
Leyzen Sabine (Open Vld)
Callaerts Freddy (sp.a)
Taelman Marcel (Vlaams Belang)
Breugelmans Koen (CD&V)
Tersago Patrick Vo-LK (raadgevende stem)
Hermans Jan Lier&Ko (raadgevende stem)
Vanhove Katrien GROEN (raadgevende stem)

Commissie 6 (sport, cultuur, onderwijs en bibliotheek)

Andries Ivo (Open Vld)
Franquet Marc (N-VA)
Goris Annemie (N-VA)
Van Damme Jenny (N-VA)
Degirmenci Yahya (Open Vld)
Callaerts Freddy (sp.a)
Breugelmans Koen (CD&V)
Taelman Marcel (Vlaams Belang)
Van Oosterwyck Bram GROEN (raadgevende stem)

Commissie 7 (personeel, loketwerking, wijkwerking en burgerlijke stand)

Pets Rik (N-VA)
De Koninck Hilde (N-VA)
Hauwaert Jan (N-VA)
Goris Annemie (N-VA)
Leyzen Sabine (Open Vld)
Callaerts Freddy (sp.a)
Van Eester Gert (CD&V)
Cornelis Ella (Vlaams Belang)

Commissie 8 (financiën en stadspatrimonium en verzelfstandigingen)

De Wit Anja (N-VA)
Van Damme Jenny (N-VA)
Goris Annemie (N-VA)
Wagner Christina (N-VA)
Degirmenci Yahya (Open Vld)
Callaerts Freddy (sp.a)
Peeters Olivier (Vlaams Belang)
Peeters Ludo (CD&V)
Vanhove Katrien GROEN (raadgevende stem)

Commissie 9 (welzijn, senioren en gehandicapten)

Vanderpoorten Marleen (Open Vld)
Van Damme Jenny (N-VA)
Franquet Marc (N-VA)
De Koninck Hilde (N-VA)
Leyzen Sabine (Open Vld)
Callaerts Freddy (sp.a)
Cornelis Ella (Vlaams Belang)
Peeters Ludo (CD&V)
Van Wichelen Ilse (N-VA)
Janssens Dirk (CD&V)
Van Oosterwyck Bram GROEN (raadgevende stem)

Uitgelicht

Secretariaat

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 311

lees verder