Delen

Gemeenteraadszittingen

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. Tijdens de openbare vergadering kan je de besprekingen bijwonen. Je mag echter niet tussenbeide komen. De gemeenteraad vergadert in principe eenmaal per maand (behalve in juli en augustus), telkens op maandagavond.

De zittingen vinden plaats in de raadzaal in het stadskantoor op het Paradeplein en worden aangekondigd in de lokale pers of je vindt de data hier.

De agenda en de verslagen van de gemeenteraad kan je via deze website lezen. De agenda van de gemeenteraad vind je ook in het stadhuis, en ligt ter inzage bij het onthaalbalie in het stadskantoor.

Commissies

De agendapunten van de gemeenteraad worden door de gemeenteraadsleden vooraf besproken en voorbereid in raadscommissies. Per bevoegdheid toegekend aan een schepen is er een commissie opgericht. Deze commissies zijn samengesteld volgens een evenredige verdeling tussen de partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid, verkozen binnen de leden van deze commissie.

De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het stadskantoor. De agenda van deze vergaderingen vind je onder de agenda van de gemeenteraad.

Data gemeenteraad en commissies 2018


Gemeenteraad

Commissies
 29 januari  22 - 25 januari
 26 februari  19 - 22 februari
 26 maart  19 - 22 maart
 23 april  16 - 19 april
 28 mei  22 - 24 mei
 25 juni  18 - 21 juni
 24 september  17 - 20 september
 22 oktober  15 - 18 oktober
 26 november  19 - 22 november
 17 december

 10 - 13 december

> Data OCMW-raad

Uitgelicht

Secretariaat

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 311

lees verder