Delen

Agenda gemeenteraad

Wij hebben de eer u mede te delen dat de gemeenteraad van de stad Lier zal vergaderen in de gemeenteraadszaal in het stadskantoor Dungelhoeff op 26 februari 2018 om 19.30 uur.

Agenda

Openbare zitting

OZ.1 Regeling der werkzaamheden
OZ.2 Verslag gemeenteraad 29 januari 2018. GOEDKEURING.
OZ.3 Mondelinge vragen
OZ.4 Wijkwerken - samenwerkingsovereenkomst IGEMO - stad Lier met betrekking tot de organisatie van WIJKWERKEN.
OZ.5 Vacantverklaring van 1 inspecteur van politie voor de verkeersdienst - GOEDKEURING
OZ.6 IKA - buitengewone algemene vergadering op 27 maart 2018 - aanduiden van een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager. GOEDKEURING.
OZ.7 Interpellaties

Uitgelicht

Secretariaat

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 311

lees verder

Dagorde gemeenteraad 26 februari 2018

Agenda commissies gemeenteraad 26 februari 2018