Delen

Zittingen

De vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW-raad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. Tijdens de openbare vergadering kan je de besprekingen bijwonen. Je mag echter niet tussenbeide komen. De gemeenteraad en OCMW-raad vergaderen in principe eenmaal per maand (behalve in juli en augustus), telkens op maandagavond.

De zittingen vinden plaats in de raadzaal in het stadskantoor op het Paradeplein en worden aangekondigd in de lokale pers of je vindt de data hier.

De agenda en de verslagen van de gemeenteraaad en OCMW-raad kan je via online lezen: 
> agenda 
> verslagen

Commissies

De agendapunten van de gemeenteraad worden door de gemeenteraadsleden vooraf besproken en voorbereid in raadscommissies. Per bevoegdheid toegekend aan een schepen is er een commissie opgericht. Deze commissies zijn samengesteld volgens een evenredige verdeling tussen de partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid, verkozen binnen de leden van deze commissie.

De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het stadskantoor. De agenda van deze vergaderingen vind je onder de agenda van de gemeenteraad.

Data gemeenteraad, OCMW-raad en commissies

2019

Gemeenteraad & OCMW-raad Commissies
4 januari (installatie)  
28 januari 21 - 25 januari
25 februari 18 - 22 februari
25 maart 18 - 22 maart
29 april 22 - 26 april (22 april = paasmaandag)
27 mei 20 - 24 mei
24 juni 17 - 21 juni
23 september 16 - 20 september
21 oktober 14 - 18 oktober
25 november 18 - 22 november
16 december 9 - 13 december

 

2020

Gemeenteraad & OCMW-raad Commissies
27 januari 20 - 23 januari
17 februari 10 - 13 februari
30 maart 23 - 26 maart
27 april 20 - 23 april 
25 mei 18 - 21 mei (= O.H. Hemelvaart)
29 juni 22 - 25 juni
28 september 21 - 24 september
26 oktober 19 - 22 oktober
23 november 16 - 19 november
14 december 7 - 10 december

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder