Delen

College van burgemeester en schepenen / Vast bureau

Het schepencollege bestaat uit de burgemeester en zeven schepenen. De burgemeester wordt door de Koning benoemd uit de verkozenen voor de gemeenteraad. De schepenen worden door de gemeenteraad verkozen uit de eigen leden. Het schepencollege is zowat het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het vast bureau beslist over het dagelijks bestuur van het OCMW en bestaat uit dezelfde leden als het schepencollege. 

In onze stad vergadert het college van burgemeester en schepenen / vast bureau elke maandag. De vergaderingen zijn niet openbaar.

> Burgemeester

 

> Schepenen

 

> Algemeen directeur

 

> Besluiten

Uitgelicht

Secretariaat

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 311

lees verder