Delen

Stadssecretaris

Katleen

Katleen Janssens

Stadssecretaris

Paradeplein 2/1
2500 Lier
tel. 03 8000 310
secretaris@lier.be

Bondig samengevat legt het gemeentedecreet de secretaris volgende taken op:

  • Heeft de leiding van de gemeentelijke diensten, is hoofd van het personeel en is belast met het dagelijks personeelsbeheer.
  • Bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, het schepencollege en de burgemeester worden voorgelegd.
  • Geeft advies op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak aan de gemeentelijke organen.
  • Woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en het schepencollege en maakt hiervan het verslag.
  • Organiseert de behandeling van de briefwisseling en het beheer van het gemeentearchief.

Uitgelicht

Secretariaat

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 311

lees verder