Delen

Toespraak burgemeester uitreiking cultuurprijs 14 maart 2017

Dames en heren genodigden,

Collega’s,

Lier en cultuur, het was, is en zal een perfect geslaagd huwelijk blijven.

Cultuur bloeit in Lier. In het verleden en nu hadden en hebben wij meer dan waardige culturele vertegenwoordigers in onze stad. Professionelen en amateurs, in alle disciplines en in alle media.

Wij kunnen pronken met belangrijk cultuurhistorisch erfgoed, materieel en immaterieel. Wij zijn een bescheiden provinciestad, maar één met schitterend UNESCO-werelderfgoed dat vele grotere steden ons terecht benijden. Wij hebben binnen onze muren de grootste SAMWD van Vlaanderen, die enkele dagen geleden nog is overgegaan tot een uitbreiding in Boechout.

De vele Lierenaars die zich dagelijks inzetten voor het culturele leven in onze stad zijn natuurlijk de belangrijkste steunpilaren van cultureel Lier.

Het stadsbestuur is zich hiervan terdege bewust en beseft dat de culturele activiteiten één van onze uithangborden zijn. Vandaar de jaarlijkse toekenning van de Cultuurprijzen aan de meest verdienstelijken op cultureel gebied.

Wij willen hiermee duidelijk aantonen dat cultuur , culturele prestaties en het culturele leven in Lier voor het College van Burgemeester en Schepenen zeer belangrijk zijn. Wij willen hiermee aantonen dat wij deze sector ook willen blijven ondersteunen met alle middelen die wij ter beschikking hebben, rekening houdend met onze mogelijkheden. Ik durf hier duidelijk stellen dat de culturele sector zeker niet slechter bedeeld wordt  dan andere sectoren die subsidies toebedeeld krijgen vanwege de Stad. Ook hier bewandelt het College van Burgemeester en Schepenen de weg van de billijkheid en het gezond verstand.

Dames en Heren, namens het College van Burgemeester en Schepenen, en in mijn persoonlijke naam, feliciteer ik allen die hebben meegedongen naar de Prijzen en dank ik iedereen die aktief is in het Lierse culturele leven. Dank ook aan de jury , die andermaal in eer en geweten de winnaars heeft aangeduid. Ik feliciteer ook reeds de winnaars van de Cultuurprijzen van de Stad Lier 2017.

Graag geef ik nu het woord aan Schepen Ivo Andries, en nadien aan Paul, voorzitter van de Koepel.

Frank Boogaerts

Burgemeester

Uitgelicht