Delen

Toespraak burgemeester nieuwe sporthal KA 24 februari 2017

Dames en Heren,

Ons bestuursakkoord zegt over Sport o.m. het volgende:

“Hoge Velden: de ontwikkeling van het RUP Hoge Velden wordt verder uitgevoerd i.s.m. de geïnteresseerde sportclubs. Er dienen duidelijke en sluitende financiële afspraken te worden gemaakt tussen alle betrokken partijen.”

……

“De Stad bouwt zo snel mogelijk een derde stedelijke sporthal.”

De ontwikkeling van de Hoge Velden gaat verder: de noodzakelijke onteigeningen lopen maar zijn nog niet beëindigd. De engagementen van de Stad voor de aanleg van de toegangswegen, de parking en de nutsvoorzieningen, blijven onverminderd gelden.

De besprekingen tussen en met geïnteresseerde sportclubs zijn echter nog niet rond, maar worden verder gezet.

Wat betreft de bouw van de beloofde derde stedelijke sporthal werd evenmin stil gezeten en verschillende mogelijkheden werden onderzocht.

Het overleg tussen het GO! en de Stad startte in maart 2016 en leidde tot een overeenkomst die vandaag plechtig wordt ondertekend waarvan art 1. luidt : “De Stad Lier en het GO! willen een samenwerking aangaan voor de uitbreiding van de sportinfrastructuur op de campus Arthur Vanderpoorten en de uitbating van deze infrastructuur. “

Kort gezegd: de Stad Lier bouwt en financiert de sporthal op een perceel van het GO!   dat hiervoor een recht van opstal verleent aan de Stad.

In de te ondertekenen overeenkomst worden verder alle praktische afspraken duidelijk afgelijnd.

Vandaag ben ik, en met mij het college van burgemeester en schepenen, een heel gelukkig  man. Want vandaag beleven we de start van de komende realisatie van een derde stedelijke sporthal in Lier. Het betreft hier een noodzaak om de talrijke Lierse sportclubs onderdak te kunnen geven, die zeker ook meer dan tevreden zullen zijn . Tegelijkertijd verwezenlijken wij hiermee opnieuw een belangrijk programmapunt van ons bestuursakkoord en voldoen wij aan een reeds te lang aanslepende vraag van de Lierse sportwereld. Wij plannen de eerste steen, of de eerste schop, in de zomer van  2018.

Frank Boogaerts, Burgemeester

24.2.2017

Uitgelicht