Delen

Toespraak burgemeester Taptoe 6 september 2017

Geachte Korpschef, Generaal, Kolonels, Collega’s schepenen, ere-burgemeester en ere-schepenen, raadsleden van Stad en OCMW, genodigden, dames en Heren,

Welkom op de Grote Markt van Lier voor de militaire taptoe georganiseerd door de Stad Lier en het Bataljon Artillerie ter ere van 55 jaar vriendschappelijke relaties tussen onze stad en het Bataljon.

Lier heeft een rijke militaire geschiedenis. In 1888 nl. werd begonnen met de bouw van een artilleriekazerne  aan de toenmalige Vaartlaan, nu Baron Opsomerlaan. Het gebouw werd omgedoopt tot Dungelhoeffkazerne en deed vervolgens dienst als opleidingscentrum o.a. voor cadetten. Velen onder ons kennen het gebouw onder de naam "de Cadettenschool” en herinneren zich nog de aanwezigheid van de cadetten in onze stad.

In 1914 werd de 1° afdeling van het 2° artillerieregiment hier gekazerneerd, wat de start betekende van de banden tussen Lier en 2A. Belangrijk was het moment waarop de Stad het peterschap aanvaardde van 2A in 1961 wat het begin betekendede van een nauwe samenwerking met o.a. wederzijdse bezoeken, de deelname van militairen aan de jaarlijkse Pallieterjogging en de taptoe op de Grote Markt in 2012. Onlangs nog werden op de Dungelhoeffsite 2 artilleriestukken geplaatst als herinnering aan het militaire verleden van de huidige stadskantoren en werd het ere-poorterschap van onze Stad toegekend aan 2 militaire vertegenwoordigers die een grote bijdrage leverden aan het verstevigen van de vriendschapsbanden.

Dames en Heren,

Gedurende het komende anderhalf uur zullen onze militairen discipline en artistieke schoonheid combineren onder begeleiding van drie ervaren bands: de Red Hackle Pipe Band, de Koninklijke Muziekkapel van de Politie Antwerpen en de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen van Defensie. Laat ons hopen dat de weergoden ons goedgezind zijn zodat we kunnen genieten van een 90 minuten lang durend spektakel.

Dank voor uw komst, en veel kijk- en luisterplezier!

FRANK BOOGAERTS

BURGEMEESTER

Uitgelicht