Delen

Hoe is Lier ontstaan?

Bij gebrek aan geschreven bronnen en door de afwezigheid van systematisch archeologisch onderzoek, blijft de ontstaansgeschiedenis van de stad Lier een onbekende. Volgens de overlevering staat het ontstaan van Lier in nauw verband met de figuur van de heilige Gummarus, een veldheer en grootgrondbezitter uit de eerste helft van de 8ste eeuw en later de patroonheilige van de stad.

In 1212 worden de stadsrechten verleend door hertog Hendrik I van Brabant, en worden de stadsversterkingen aangelegd of verder uitgebouwd. Dankzij de lakennijverheid, en het privilegie van de veemarkt, kent Lier een grote bloei in de 14de en 15de eeuw.

Het militair geweld (opstand in de Nederlanden) en de pest zorgen voor een periode van verval in de 16de eeuw. De veemarkt en de brouwerijen zorgen voor een heropleving in de 17de en 18de eeuw, evenals de weverij De Heyder & Co tijdens de industriële revolutie. Tijdens WOI heeft Lier veel oorlogsschade geleden. Na WOII verandert de algemene structuur ingrijpend.

Bron: Lier, historische stedenatlas.

Lier - kaart Deventer 1560

Kaart van Lier, Deventer, 1560

Uitgelicht