Delen

Geschiedenis van de Dungelhoeffsite

Dungelhoeff 1

In 1888 start de bouw van een artilleriekazerne aan de toenmalige ‘Vaartlaan’, nu gekend als de Baron Opsomerlaan. De grondvesten, omheiningsmuren en enkele bijgebouwen worden in 1889 voltooid, het hoofdgebouw wordt in 1898 afgewerkt. De artilleriekazerne heeft een rechthoekig grondplan en bestaat uit een hoofdgebouw met twee dwarse zijgebouwen en een centraal plein, bijgebouwen met stallingen, een manege en een drenkplaats voor paarden, loodsen voor kanonnen en een ommuring met ijzeren hekken. Grote bouwvolumes met natuurstenen banden en volumineuze daken met dakkapellen, beklemtonen het massieve karakter.

 

Dungelhoeff 2In 1900 neemt de 11e batterij van het 7e artillerieregiment (manschappen, paarden, geschut) de kazerne in gebruik.

 

Begin 1914 is een eerste afdeling van het 2e artillerieregiment er gekazerneerd tot 4 augustus. Na WOI krijgt de kazerne de naam Dungelhoeffkazerne als aandenken aan commandant Gustave Dungelhoeff. Hij sneuvelde op het slagveld als eerste officier van het Tweede Regiment Veldartillerie.

 

Dungelhoeff 3Van 1920 tot 1939 zijn verschillende regimenten gekazerneerd in Lier. Tijdens WOII nemen Duitse infanterietroepen er hun intrek. Na de bevrijding doet de kazerne dienst als school voor chauffeurs (F.R.A.C.).

 

In 1951 wordt de Dungelhoeffkazerne gebruikt door het Tweede Opleidingscentrum voor Infanterie. Na de verhuis van dit centrum wordt een Onderdepot van de Mobilisatiekern 59 er gelegerd.

 

Gedenkplaat DungelhoeffVanaf 1955 neemt de Koninklijke Cadettenschool met internaat haar intrek in de kazerne. In deze nieuwe Nederlandstalige afdeling kunnen jongens het 4de, 5de en 6de jaar van de middelbare school vervolledigen. De laatste cadetten zwaaien in Lier af in 1991 en de opleiding verhuist naar de Koninklijke

Cadettenschool in Laken.

 

Vanaf het schooljaar 1962-1963 volgen ook de Vlaamse leerlingen van de Centrale School van Sint-Denijs-Westrem hier hun opleiding, een voorbereiding op een officieren-loopbaan.

Onder de naam van Toegevoegde Afdeling, volgen zij een opleiding toegespitst op de toelatingswedstrijd tot de Koninklijke Militaire School of andere officiersscholen. Vanaf 1978 zijn ook vrouwen welkom. Onder de benaming “Intermachten Voorbereidende School” - IVS, later Voorbereidende Divisie tot de Koninklijke Militaire School - VDKMS, wordt deze afdeling een autonome school in 1991. De Nederlandstalige afdeling bevindt zich in Lier, de Franstalige afdeling alsook het Commando in Laken. In 1998 worden de twee afdelingen ondergebracht in Laken.

 

In oktober 1995 worden de drie voorgebouwen beschermd als stadsgezicht.

 

In 1998 verlaat het leger de Dungelhoeffsite en koopt de stad de gebouwen.

 

Foto's ©collectie Stadsarchief Lier – www.kempenserfgoed.be

Uitgelicht